Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Tis obyčajný (Taxus baccata) - Kto by nepoznal tento vzácny ihličnan, ktorý je vo voľnej prírode zákonom chránený...

Pestuje sa často ako ozdobná rastlina, strihaním sa formuje do kríkov.

 Jedovatá je celá rastlina okrem červeného obalu semena.

Najvyššia koncentrácia jedu sa nachádza v ihliciach a semenách.

Jed pôsobí na srdce a jeho účinky sú veľmi silné. Príznaky otravy sa začínajú prejavovať asi hodinu až 2 po požití a nastáva vracanie, bolesti brucha, závrate, bezvedomie a po krátkom čase môže nastať smrť spôsobená zástavou dýchania. (ihličie, kôra, semená).

Ako treba pomôcť? 

Pri zjedení malého množstva bobúľ ešte nevzniká otrava, no pri skonzumovaní veľkého množstva bobúľ alebo ihličia treba urýchlene vyvolať zvracanie a privolať lekára.


Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina

Tis obyčajný - vzácny botanický klenot Slovenska


Čo ešte o tomto vzácnom strome napísať... 

V prírode Slovenska sa tis udržal v odľahlých, ťažko prístupných, bralnatých terénoch hlavne na vápencoch v zóne bučín od Bielych Karpát až po Nízke Beskydy a od Tríbča až po Slovenský kras. Tis obyčajný rastie zriedkavo nad 15 metrov. Vždyzelený ihličnatý strom, alebo krík, ktorý rastie pomaly, ale zato dožíva sa veľmi vysokého veku a to až cez 1 000 rokov.

Tis má vzácne trvanlivé hnedočervené drevo, ktoré v minulosti hojne využívali rezbári pre výrobu dekoračných a úžitkových predmetov i nábytku pre interiéry šľachtických sídiel bývalého rakusko-uhorska, neskôr Slovenska. Z tohto dôvodu už je dnes tis veľmi vzácny a je v nesúvislom páse chránených oblastí, rezervácií či národných parkov. V tých časoch bol totiž rozšírený hlavne v stredných horských polohách Európy od Balkánu a Pyrenejí až po Škandináviu a Britské ostrovy.  

Lokality s početnejším výskytom od niekoľkých stoviek až po desiatky tisíc jedincov sú vyhlásené u nás na Slovensku za prírodné rezervácie, napríklad neďaleká Harmanecká tisina, bola vyhlásená už  v roku 1949, ďalej je to Tlstá, Veľká Skalná, Plavno, Madačov, Borišov, Korbeľka, Padva, Uňadovo atď.  Na uvedených a iných lokalitách sa tis celkom prirodzene, zmladzuje z prelietavých semien tak, že ich po zobnutí s červeným oplodím rozširujú v teréne hlavne drozdy. Prechodom cez zažívaciu sústavu vtákov sa zvyšuje ich klíčivosť.

Tis je biologická živá pamiatka na epochu treťohôr, preto má "čestné" miesto v súpisoch chránených druhov rastlín nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine ďalších európskych štátov. O starobylosti tejto dreviny svedčí aj oddelené pohlavie, teda každý jedinec tisu je buď "on" - samec, ktorý má počas kvitnutia len peľnice, alebo "ona" - samica, na ktorej dozrievajú plody, stavbou charakteristické pre primitívnejšie nahosemenné rastliny.

Na rozdiel od iných ihličnanov tis neobsahuje živice, zato obsahuje niekoľko alkaloidov horkej chuti, ktoré sú prudko, až smrteľne jedovaté pre väčšinu teplokrvných živočíchov. I napriek tomu vo voľnej prírode tisom škodí premnožená jelenia zver ohryzom ihličia a výhonkov, ako aj kôry na kmeňoch. Takýto návyk na tis možno pripodobniť k drogovo závislým ľuďom až na to, že jelenia zver sa stáva odolnejšia proti účinkom alkaloidov a človek... vieme čo s ním robí drogovanie... . Spomedzi húb a hmyzu tis nemá u nás významnejších škodcov. Podľa ekologických nárokov je tis celkom skromný, znáša väčšie zatienenie tak, ako aj obdobia sucha a aj do určitej miery prachom a exhalátmi znečistené ovzdušie. Čo tisu najviac škodí, tak to je bohapusté nivočenie človekom a to v podobe holorubného hospodárenia v lesoch.

U nás na Slovensku, konkrétne na severovýchode Slovenska takmer pri hranici s Poľskom, v lesoch Ondavskej vrchoviny leží jedna z cenných botanických rezervácií a nazývajú ju Becherovská Tisina. Táto vzácnosť našej prírody bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu ešte v roku 1954 s plochou približne 25 hektárov, kde rastie takisto iba približne okolo 250 kusov taxus baccata - tisu obyčajného. Nachádza sa na pomerne strmých svahoch kopca Javorina (881m.n.m.). Faktom je, že v tejto lokalite a vôbec vo flyšovom pásme Karpát je toto územie jedno z najvzácnejších vďaka koncentrácii - výskytu  vzácnej dreviny na jednom mieste, kde bojuje o prežitie a darí sa jej to.

Tis obyčajný tu rastie zväčša na veľmi neprístupných strmých svahoch vo výške asi 500 až 600 m.n.m. a práve tu bojuje svoj boj o svoju existenciu. Ak by ste tam išli pozrieť, tak by ste uvideli, ako sú niektoré tisy strhnuté a zosunuté, no tis si poradí, rastie totiž zväčša v plazivej a krovinatej forme a v takejto forme majú naozaj ten najväčší predpoklad prežiť a vytrvať na jednom mieste, prežiť na neschodných a strmých svahoch Javoriny.  Z drevín v tejto oblasti prevláda buk, potom jedľa, jaseň, javor horský,  javor mliečny a aj brest. 

Prístup: Z doliny Riečka  povedľa prirodzenej skalnej bariéry Becherovej tisiny sa dostanete až na vrchol Javoriny. Je tu totiž poznávací náučný chodníček. Kto pozná nádhernú chránenú prilbicu pestrú (Aconitum variegatum), nech sa sem vypraví v čase jesene a má možnosť okrem prekrásnej farebnej nádhery stromov a kríkov vidieť aj tento vzácny klenot v rozkvitnutej podobe. Z Javoriny sú čarovné výhľady na poľskú stranu. Na územie Becherovskej tisiny vedie chodník z obce Becherov. Za obcou smerom ku hraničnému priechodu s Poľskom treba odbočiť doľava na pevnú cestu, ktorá sa neskôr mení na už uvedený upravený horský chodníček, ktorý vedie k zaujímavému územiu tisa a potom je už možnosť výstupu na vrchol Javoriny. Túra tam a späť trvá približne 4-5 hodín.

Zaujímavosti okolia: Bardejov, Bardejovské Kúpele, Regetovka, Zborovský hrad, Smilniansky vrch (749 m), Stebnícka Magura (889 m).


 

Rod, Druh, Kultivar, Stručný popis, Veľkosť

Taxus baccata - Tis obyčajný
pomaly rastúci ker so široko kužeľovitou a neskôr kupolovitou korunou. Ihlice sú sploštené tmavozelené hrotité. Samičie rastliny majú pohárikovité mäsité žiarivo červené plody - tvarovaná rastlinka 5-8m

Taxus baccata Adpressa - Tis obyčajný
vzpriamený ker s nepravidelnou korunou. Ihlice krátke sploštené a tmavozelené - detail rastlinky 1,5-2m

TAXUS BACCATA tvar guľa
TAXUS BACCATA tvar kmienik guľa
TAXUS BACCATA tvar špirála
TAXUS BACCATA ADPRESSA AUREA - Tis obyčajný

vzpriamený ker s nepravidelnou korunou. Ihlice krátke sploštené a tmavozelené po okraji žlto lemované - detail rastliny 1,5-2m

 druh ker
výška 1,5m
šírka 1,5m
farba ihličia zelenožltá
plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu pomalý poloha mrazuvzdorný
svetlosť slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra ťažká až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

TAXUS BACCATA FASTIGIATA AUREOMARGINATA - Tis obyčajný
(obrázok nie je) druh ker
výška v 10-15r. 80-120cm, neskôr 3-5m
šírka neskôr 1,8-2,5m
farba ihličia tmavozelené, mladé výhonky hrubý zlatožltý lem plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný svetlosť slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

TAXUS BACCATA ELEGANTISSIMA slovenský názov Tis obyčajný
(obrázok nie je) druh ker
plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

TAXUS BACCATA FASTIGIATA - Tis obyčajný  
vzpriamený kompaktný ker so stĺpovitou korunou. Ihlice sú sploštené a tmavozelené
hrotité - celá rastlinka 4-6m
druh ker
výška v 10-15r. 80-150cm, neskôr 4-7m
šírka neskôr 1,4-2,5m
farba ihličia zelenočierna plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá) rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

TAXUS BACCATA FASTIGIATA AUREA slovenský názov Tis obyčajný

vzpriamený kompaktný ker so stĺpovitou korunou. Ihlice sú sploštené, hrotité žltozelené - detail rastlinky 3-5m

druh ker
tvar štíhly
farba ihličia žltozelená plody červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

TAXUS BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA slovenský názov Tis obyčajný
druh ker
výška 4 - 8m
šírka 0,9 - 1,8m
farba ihličia lesklá zelená plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

Taxus baccata Repandens - Tis obyčajný
nízky kompaktný ker s guľovitou korunou. Ihlice sú sploštené a tmavozelené hrotité
- habitus rastliny 1-1,5
 

TAXUS BACCATA LITTLE GEM
TAXUS BACCATA SUMMERGOLD
slovenský názov Tis obyčajný
(obrázok nie je) druh ker
výška 1m
šírka 3m
farba ihličia tmavozelené, široký zlatožltý lem rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až polotieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko

pôdna štruktúra normálna pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami normálne
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.


Taxus cuspidata - Tis
vzpriameno rastúci ker s nepravidelne oválnou korunou. Ihlice sú mierne zakrivené tmavozelené - habitus rastliny 2-4m


TAXUS MEDIA HICKSII slovenský názov Tis prostredný
vzpriamený ker so široko stĺpovitou korunou. Ihlice sú sploštené a tmavozelené hrotité, je jedovatý - detail rastliny 3-4,5m

druh ker
výška v 10-15r. 1-1,5m, neskôr 3-5m
šírka neskôr 2,4-4m farba ihličia lesklá tmavozelená
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť slnko až polotieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH kyslá až silno zásaditá
zásobenie živinami normálne až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

Taxus media Semper Aurea  - Tis prostredný
ker s kompaktnou oválnou korunou. Ihlice sú sploštené a tmavozelené hrotité, mladé ihličie jasno žlté,  je jedovatý - detail rastliny 2-3m

TAXUS MEDIA STRICTA VIRIDIS slovenský názov Tis prostredný
(obrázok nie je) druh ker
tvar stĺpový
farba ihličia stredne zelené
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný svetlosť slnko až polotieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH kyslá až silno zásaditá zásobenie živinami normálne až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky.

Taxodium distichum - Tisovec dvojradý
Je to opadavý ihličnatý strom s kužeľovitou korunou, ihlice rastúce v dvoch radoch sú sploštené. Tento strom  je náročný na vlahu - mladá rastlina 15-20m

Taxodium distichum Cascade Falls - Tisovec dvojradý
opadavý ihličnatý, malý strom s previsnutou korunou. Ihlice rastúce v dvoch radoch, sploštené, náročný na vlahu - detail rastliny 3-6m

Taxodium distichum Nutans - Tisovec dvojradý
opadavý ihličnatý strom s kužeľovitou korunou.
Ihlice čiarkovité, pritlačené ku konárikom, náročný na vlahu - detail rastliny 10-15m

Taxodium distichum Schloss Herten - Tisovec dvojradý
opadavý ihličnatý strom s kužeľovitou korunou. Ihlice rastúce v dvoch radoch, krátke, sploštené, je náročný na vlahu - detail rastliny 8-10m

 

Tisy sa používajú aj ako solitéry, do skupiniek, ale krásny je z neho živý plot. Môžeme z neho rezom vytvoriť rôzne zaujímavé tvary podľa vlastnej predstavy a vhodnosti do priestoru nami vybratého.

 

TAXUS BACCATA slovenský názov Tis obyčajný
 druh ker
výška v 10-15r. 2-3m, neskôr 6-12m
šírka neskôr 5,6-10m
farba ihličia zelenočierna
plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, skupinky, strihané živé ploty

TAXUS BACCATA tvar guľa valec slovenský názov Tis obyčajný
(obrázok nie je) druh ker
výška podľa rezu
šírka podľa rezu
farba ihličia zelenočierna
plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, vchody, terasy.

TAXUS BACCATA tvar kužeľ  slovenský názov Tis obyčajný
(obrázok nie je) druh ker
výška podľa rezu
šírka podľa rezu
farba ihličia zelenočierna
plod červený, (semena, ako aj cela rastlina jedovatá)
rýchlosť rastu normálny
poloha mrazuvzdorný
svetlosť plné slnko až plný tieň
pôdna vlhkosť normálne až vlhko
pôdna štruktúra normálna až ľahšia
pôdne pH mierne kyslá až zásaditá
zásobenie živinami chudobné až vysoké
vhodnosť výsadby solitér, vchody, terasy.

cenník a sortiment

CENNÍK TAXUS - TIS - EIBE JAR 2008
Odroda Balenie/výška v cm Cena Sk Preis €
       
TAXUS BACCATA - TIS OBYČAJNÝ - GEWOHNLICHE EIBE
 
K bal / 60 - 80 380,- 11,60
P bal / 80 - 100 500,- 15,20
K bal / 100 - 125 760,- 23,10
K bal / 125 - 150 1 190,- 36,10
tvar guľa P bal / 40 - 50 950,- 28,80
tvar kužeľ P bal / 120 - 140 1 180,- 35,80
tvar kužeľ P bal / 140 - 160 1 850,- 56,10
Adpressa Aurea P C 5 / 25 - 30 1 050,- 31,90
David K C 3 / 40 - 50 570,- 17,30
David K C 4 / 60 - 70 790,- 24,00
Dovastoniana K C 3 / 40 - 50 550,- 16,70
Dovastoniana K C 10 / 80 - 100 1 190,- 36,10
Dovastoniana Aurea K C 3 / 30 - 40 550,- 16,70
Dovastoniana Aurea K bal / 80 - 100 1 380, 41,90
Fastigiata V C 5 / 40 - 50 370,- 11,30
Fastigiata K bal / 60 - 70 860,- 26,10
Fastigiata P bal / 80 - 90 1 120,- 34,00
Fastigiata Aurea K bal / 30 - 40 470,- 14,30
Fastigiata Aurea K bal / 40 - 50 650,- 19,70
Fastigiata Aurea K bal / 80 - 90 1 100,- 33,40
Fastigiata Robusta K bal / 40 - 50 530,- 16,10
Fastigiata Robusta K C 4 / 70 - 80 810,- 24,60
Little Gem P C 3 / 15 - 20 1 220,- 37,00
Overeynderi K bal / 40 - 50 360,- 10,90
Overeynderi K bal / 60 - 80 670,- 20,30
Repandens K C 2 / 20 - 25 200,- 6,10
Repandens K bal / 30 - 40 470,- 14,30
Repandens S C 3 / 25 - 30 420,-  
Semperaurea K bal / 20 - 25 310,- 9,40
Summergold K bal / 20 - 25 150,- 4,60
Summergold K bal / 40 - 50 530,- 16,10
       
TAXUS CUSPIDATA - TIS JAPONSKÝ - STACHELSPITZIGE EIBE
Nana S bal / 30 - 40 1 100,-  
       
TAXUS MEDIA - TIS PROSTREDNÝ - HECKEN EIBE
Hicksii K bal / 30 - 40 190,- 5,80
Hicksii P bal / 60 - 80 370,- 11,30
Hicksii P bal / 80 - 100 580,-  17,60 
Hicksii K bal / 125 - 150 1 670,- 50,60
Hicksii S bal / 200 2 200,-  
Hillii K bal / 40 - 50 310,- 9,40
Hillii K bal / 80 - 100 810,- 24,60
Hillii S bal / 120 - 150 1 290,-  
Stricta Viridis P bal / 100 - 120 3 080,- 93,40
Washingtonii V C 5 / 40 - 50 370,- 11,30
       
vysvetlivky: C 2 - objem kvetináča v litroch
  km 120 - kmienik vysoký 120 cm

 

Ďalšie ihličnany

 

Sequoiadendron giganteum - sekvojovec mamutí
mohutný, dlhoveký strom s úzko kužeľovitou korunou. Ihlice sú drobné tmavozelené
- pohľad 30-38m
 


Sequoiadendron giganteum Aurea - sekvojovec mamutí
mohutný, dlhoveký strom s úzko kužeľovitou korunou. Ihlice sú drobné žltozelené
- detail rastliny 18-25m

 

Sciadopitys verticillata  - Dáždnikovec praslenovitý
strom s kužeľovitou korunou. Ihlice sú sploštené tmavozelené veľmi dlhé, usporiadané v praslenoch, použitie, len na chránené polohy - detail rastliny 6-8mSciadopitys verticillata Aurea - Dáždnikovec praslenovitý
menší strom s kužeľovitou korunou. Ihlice sú sploštené žltozelené veľmi dlhé, usporiadané v praslenoch, použitie, len na chránené polohy - detail rastliny 4-5m


 

 

 

A aké ďalšie rastlinky číhajú na nás so svojou jedovatou krásou?

Čítajte ďalšie stránky...

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu