Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
 Späť| Obnoviť | Dopredu

Sophora toromiro

Sophora toromiro je ker z čeľade bôbovité (Fabaceae). Je ker ale môže nadobudnúť i podobu stromu. V Červenej knihe ohrozených druhov (IUCN) je zapísaný ako vo voľnej prírode zaniknutý druh. Okrem zničenia jeho prirodzeného habitatu (stanovišťa) na Veľkonočnom ostrove a priamymi zásahmi ľudskej činnosti (získavanie poľnohospodárskej pôdy, ťažba dreva) má svoj podiel aj zanesenie exotických inváznych druhov rastlín a rozšírený chov oviec, králikov, ošípaných, koní a dobytka, ktoré viedli k jeho zániku.
Dejiny
Prvá zmienka o strome Sophora toromiro pochádza z roku 1774. Bola zaznamenaná Georgeom Forsterom, ktorý ako člen druhej námornej výpravy Jamesa Cooka opísal prieskum Veľkonočného ostrova: "Po niekoľkých prestávkach na oddych sme konečne mohli vystúpať na vrchol kopca, odkiaľ sme smerom na západ videli more a naše kotviace lode. Vrch (Hanga Roa) bol pokrytý krovinami mimózy (Soophora toromiro), ktorá tu rástla do výšky osem alebo deväť metrov a niektoré z jej konárov mali hrúbku ako ľudské stehno."
V tom čase Toromiro na ostrove tvoril rozptýlené husté porasty. Jeho cenné drevo malo mnohoraký úžitok (využívalo sa ako stavebný materiál, na výrobu tovarov pre domácnosť, kanoí a rezbárske práce), no prírodné porasty sa v dôsledku ťažby neustále zmenšovali.
Jedna z legiend domorodcov z ostrova tvrdí, že sadenice stromu Toromiro boli na Veľkonočný ostrov privezené domorodým kráľom Hotu Mutuom, ale archeologicko-botanická analýza peľu z ostrova dokazuje, že Toromiro tam rástol už pred tridsaťpäť tisíc rokmi, takže je takmer isté, že rastlina sa na ostrove rozšírila bez ľudského vplyvu.Blízkymi príbuznými Sophora toromiro, sú Sophora cassioide, Edwardsia cassioides alebo Sophora microphylla, ktoré sú v Čile veľmi rozšírené. Semená mnohých druhov rodu Sophora prežili dlhší pobyt v slanej morskej vode, pravdepodobne prirodzeným pôsobením oceánskych prúdov, ktoré smerujú od čílskej pevniny na západ.
Archeologicko-botanické štúdiá britskej univerzity v Readingu dosvedčujú, že rastlina na Veľkonočnom ostrove rástla pôvodne ako podrast, najmä v okrajových oblastiach niekdajších rozsiahlych palmových hájov.
Francúzsky bádateľ Jean de La Pérouse v roku 1786 Veľkonočný ostrov navštívil a o strome toromiro napísal: "Tu a tam rastie Mimóza, ale iba v tvare malých kríkov; ich najsilnejšie konáre sme nikdy nevideli hrubšie ako sedem a pol centimetra v priemere".Američan William Thomson v roku 1886 na Veľkonočný ostrov priplával na americkej lodi Mohican. Vtedy informoval o takmer úplne zničenej ostrovnej flóre v dôsledku poškodenia porastov od domácich hospodárskych zvierat. Wiliam Thomson napísal: „Na rôznych miestach sme našli malé rozptýlené zhluky porastov Edwardsie, (Thompson používa pre Toromiro zastarané rodové meno "Edwardsia"), Broussonetie a ibišteku, ale tie boli všetky odumreté, ich kôra obhryzená od oviec, ktoré sa potulovali po celom ostrove. Žiadny z týchto stromov nebol vyšší ako tri metre a najhrubší kmeň aký sme našli, mal iba niečo málo cez pätnásť centimetrov v priemere."
Archeológ Alfred Métraux sa v roku 1935 počas Lavacheryho expedície odfotografoval pred jedným z posledných (v tej dobe už takmer vyhynutých) stromov Toromiro v dolnej časti svahu krátera Rano Kau. Originálna čierno-biela fotografia sa nachádza v archíve múzea Musée de l'Homme v Paríži. Snímka zobrazuje košatý strom, asi dva metre vysoký, s viacerými konármi, ktoré majú maximálnu hrúbku asi dvadsať centimetrov.Botanik Efrain Volosky, ktorý v roku 1953 zhromažďoval do univerzitnej botanickej záhrady vo Vina del Mar rôzne druhy flóry, popisuje strom Toromiro rastúci v kráteri Rano Kau obdobne ako bol ten, ktorý videl archeológ Métraux; čiže ako „tri metre vysoký strom s priemerom kmeňa dvadsaťpäť centimetrov“.
Nórsky archeológ a bádateľ Thor Heyerdahl v roku 1955 získal semená z tamojšieho ojedinelého stromu. Veril, že je posledným návštevníkom Veľkonočného ostrova, ktorý Toromiro ešte mohol vidieť rásť v jeho prirodzenom prostredí. Veľa stromov bolo vyrúbaných na stavebné materiály, kanoe a rezbárske práce. Jeho osud nakoniec spečatil chov oviec a dobytka rozšírený na ostrove, ktoré zničili jeho kôru. Posledný známy divorastúci Toromiro na Veľkonočnom ostrove mimo krátera, bol vyťažený na palivové drevo v roku 1960. Posledný živoriaci strom, rastúci v kráteri Rano Kau bol oficiálne zaznamenaný v roku 1917 v rámci výpravy Karla Scottsberga. Tento strom prežil až do roku 1962. Jediné rastliny, ktoré môžu byť označované ako „pravé Toromiro“ je potomstvo rozšírené zo semien z tohto jediného pôvodného stromu, ktoré prežilo v európskych a austrálskej botanickej záhrade, Národnej botanickej záhrade vo Vina del Mar v Čile a v čílskych súkromných záhradách.Opis
Toromiro je pomaly rastúci ker, asi meter vysoký. Vo svojej domovine dorastá až na asi 5 m vysoký malý strom. Umelým pestovaním nie je overené, či Toromiro narastá iba do veľkosti kra alebo po určitej dobe vyrastie až na strom, napríklad ako jeho príbuzné druhy Sophora microphylla a Sophora tetraptera, dosahujúce výšku až 10 metrov.
Hlavné konáre sú 10 – 20 cm hrubé, môžu dorásť až do hrúbky 50 centimetrov. Kôra je červeno-hnedá. Má striedavé, úzko elipsovité, protistojné, pozdĺžne ryhované listy, dlhé 4,2 – 7,4 až 10 centimetrov, ktoré rastú v ôsmich až dvanástich pároch na krátkych 3,7 až 6,5 centimetrových stonkách.
Kvety rastú v malých strapcoch, tvoria kupolovité kalichy ktoré sú jeden a pol až tri centimetre dlhé, majú žltú, približne 2,7-krát 1,8 centimetra širokú korunu tvorenú piatimi trojuholníkovými lalokmi a piatimi žltými okvetnými lístkami. Uprostred kvetu býva desať tyčiniek a jeden vaječník. Po opelení sa vytvoria struky o rozmeroch 4 až 5-krát 3,5 až 4 milimetre, bývajú až desať centimetrov dlhé, hnedej farby. Mierne zakrivené struky majú šesť až sedem oddielov oddelených papierovitými prepážkami, pomerne tenké steny a obsahujú jedno až šesť žltých vajcovitých semien. Semená sú jedovaté. (Opis prevzatý od Skottsberga – 1922)Úsilie o jeho záchranu
V roku 1955 Thor Heyerdahl získal z osamelého stromu rastúceho v kráteri Rano Kau šesť alebo sedem semien. Doviezol ich do botanických záhrad vo Švédsku. Najvyhovujúcejšie podmienky na pestovanie poskytovala botanická záhrada v Göteborgu. Bolo tam zaslaných päť semien, ktoré vyklíčili nasledujúci rok. V pobočke tejto botanickej záhrady bolo sústredené aj väčšie množstvo odrezkov s cieľom ich vegetatívneho rozmnoženia. V botanickej záhrade v Bonne sa od roku 1972 nachádza identická kópia, ktorá pochádza pravdepodobne zo záhrady z Göteborgu. Bola dovezená v roku 1975. Táto rastlina je asi jeden a pol metra vysoká a stále rastie. Stromy sú v chladnom skleníku udržiavanom na teplotnej úrovni desať až pätnásť stupňov Celzia. Počas nemrazivého počasia prebývajú rastliny aj vonku. Toromiru sa darí najlepšie vo vápnitej, mierne kyslej pôde.V roku 1993 bola založená organizácia TGM (Toromiro Management Group), ktorej cieľom je presídlenie a rozšírenie Toromira pochádzajúceho z botanických záhrad v Bonne, Göteborgu a Kew na Veľkonočnom ostrove. K projektu sa pripojila aj čílska organizácia Forest Service (CONAF). V máji roku 1995 priviezli na ostrov stoosemdesiat sadeníc z botanických záhrad z Bonnu, Göteborgu a čílskej Forest Service. Projekt je v súčasnosti (2001) pozastavený, keďže väčšina rastlín vyhynula ešte v karanténe na následky hubových infekcií (zostalo šesťdesiattri sadeníc). Či bude ich presídlenie úspešné a či sa vôbec niekedy uskutoční je dosť otázne, vzhľadom na úzku genetickú základňu týchto rastlín. Okrem pestovania rastlín v Národnej botanickej záhrade vo Vina del Mar existuje viacero stromov rastúcich v súkromných záhradách a škôlkach. Žiadna z týchto rastlín však nemá zdokumentovaný svoj pôvod. V jednom prípade bol jeden zo stromov zničený rozhnevaným susedom sklamaným z množstva zvedavých turistov. V roku 1994 boli semiačka jedného zo stromov zaslané zo Santiaga do botanickej záhrady do Missouri. Sadenice následne boli taktiež rozšírené v botanickej záhrade na Havaji v meste Waimea.V roku 1996 bola zaznamenaná novo vypestovaná populácia Toromira nachádzajúca sa v botanických záhradách v austrálskom Melbourne. Pôvod tejto populácie nie je známy. Botanik Efraín Volosky daroval semiačka Patriciovi Montaldovi, ktorý bol riaditeľom botanickej záhrady v Santiagu v rokoch 1952 – 1959. Hoci neexistuje žiadna dokumentácia o prevzatí semien, Efraín Volosky zaznamenal ich získanie v roku 1953. V súčasnej dobe sa na Veľkonočnom ostrove nachádza jediný rastúci strom Toromiro; rastie v guvernérovej záhrade. Sadenica je dovezená z čílskej botanickej záhrady z Vina del Mar. V roku 1990 sa podarilo francúzskej botaničke Catherine Orliacovej z drevných vzoriek z Göteborgu identifikovať mikroskopické bunkové štruktúry dreva Toromiro, takže teraz je možné pravosť umeleckých predmetov pochádzajúcich z Veľkonočného ostrova nepochybne ľahšie overiť. Pestovanie
V Európe je možné pestovanie Toromira iba v skleníkoch s minimálnou teplotou dvanásť a pol až dvadsaťdva a pol stupňa Celzia. Skúsenosti z britskej botanickej záhrady v Kew dokázali, že teploty vzduchu nižšie ako desať stupňov Celzia a permanentne kyslé pôdy sú pre jeho úspešné pestovanie nevhodné. Vlhkosť vzduchu by mala byť udržiavaná v rozmedzí päťdesiat až osemdesiat percent. Toromiro neznáša priame slnečné svetlo. Vyžaduje polovičné zatienenie. Za dobrých podmienok tvorí viac či menej vždyzelený rozvetvený ker. V Británii sadenice narástli do výšky sedemdesiat centimetrov. Vzorky v botanickej záhrade v Bonne dosiahli výšky až jeden meter. Nikde však rastliny nepreukázali náznaky kvitnutia.
Rastliny by sa mali pestovať v dobre odvodnenom hlinitom komposte s chudobnejším základným hnojivom a podľa potreby by sa malo uprednostniť tekuté prihnojovanie. Majú byť dobre zaliate a potom treba nechať kompost preschnúť. Nemenej dôležitým faktorom pre úspešné pestovanie je boj proti škodcom. Najväčším problémom sú skleníkové listové roztočce (Tetranychus) a malé zelené roztoče. Ich premnoženie spôsobí úplnú stratu listov. Skleníkové roztočce môžu byť účinne hubené aj biologickými predátormi ako sú napríklad Persimilis Phytoseiulus a Therodiplosis persicae, pri dodržaní starostlivosti, zachovaní vysokej vlhkosti a rosení listov. Chemické ničenie sa môže použiť iba v krajnom prípade, keďže sadenica Sophora toromiro je všeobecne citlivá na chemické látky, ktoré spôsobujú popálenia alebo aj stratu listov. Požerový škodca Pseudococcus môže spôsobovať problémy, ale dá sa ničiť aj biologickými predátormi, ako sú napríklad Cryptolaemus montrouzieri a Leptomastix dactylopii. Okrem toho je vhodné používanie pesticídov počas zimných mesiacov na ničenie jeho vývojových štádií.
Toromiro sa môže rozmnožovať generatívne semenom, získaným zo strukov. Použije sa teplá voda s nálevom teplým štyridsať až sedemdesiat stupňov Celzia po dobu dvadsaťštyri hodín na zmäkčenie tvrdého obalu, alebo sa môže rozmnožovať vegetatívne odrezkami. Osivo by malo byť zasiate v teplom, vlhkom komposte. Rastliny sa môžu presádzať do jednotlivých nádob, keď majú pár pravých listov. Vegetatívne rozmnožovanie sa môže robiť zberom odrezkov od polovice leta. Tie by mali byť odobraté za vlhka s najnižšou teplotou dvadsať jeden stupňov Celzia, s použitím zakoreňovacieho hormónu o koncentrácii 2500 ppm.KOWHAI

Kowhai sú malé, drevnaté strukovinové stromy rodu Sophora pôvodom z Nového Zélandu. Existuje osem druhov, Sophora microphylla a Sophora tetraptera sú najuznávanejšie ako veľké stromy. Ich prirodzené prostredie je vedľa potokov a na okrajoch lesov, v nížinných alebo horských voľných plochách. Kowhai stromy rastú v celej krajine a sú spoločným rysom na Novom Zélande v záhradách. Mimo Nového Zélandu, Kowhai majú tendenciu byť obmedzené na mierne morké podnebie.
Meno Kowhai pochádza z Maori, slovo pre žlté sú odkazom na farbu kvetu. Názov je zvyčajne písaný ako Kowhai, ale často bez macron a je niekedy napísané KOHAI v niektorých oblastiach.
Napriek tomu, že nemá žiadny oficiálny status ako taký, kvety týchto Kowhai sú široko považované za novozélandský národný kvet.8 druhov v Kowhai sú:
Sophora tetraptera, Large-leaved kōwhai
Sophora chathamica, Coastal kōwhai
Sophora prostrata, Prostrate kōwhai
Sophora fulvida, Waitakere kōwhai
Sophora godleyi, Godley's kōwhai
Sophora molloyi, Cook Strait kōwhai
Sophora longicarinata, Limestone kōwhai
Sophora microphylla, Small-leaved kōwhaiSophora tetraptera

Sophora tetraptera je všeobecne známa ako Kowhai alebo veľká rosička Kowhai, ktorá rastie prirodzene len v centrálnej východnej časti severného ostrova v Novom Zélande . S. tetraptera má väčšie viac široko rozložené listy, než sedem ďalších druhov Kowhai.Sophora chathamica

Pobrežné Kowhai (Sophora chathamica), niekedy známe ako Chatham Island Kowhai, je jedným z 8 druhov Sophora alebo Kowhai na Novom Zélande a rastie prirodzene v severo-západnej časti severného ostrova v Novom Zélande, na juh siaha po rieku Tongaporutu, na severe Taranaki a na ďaleký sever po Te Paki. No môžete ich tiež nájsť rastúce v blízkosti Wellingtonu a na Chatham ostrovy, hoci práve tieto novšie výsadby sú výslednou myšlienkou na základe histórie Maori výsadby v neskorých rokoch 1700 a 1800. Pred rokom 2001, bol zaradený ako varianta Sophora microphylla preto odkazy na oba Kowhai Sophora microphylla var. chathamica alebo Sophora microphylla subsp. microphylla var. chathamica,  považované sú za odkazy na pobrežné Kowhai.
Pobrežné Kowhai tvorí malý strom až 6 metrov vysoký a 4 metre široký. Kvitne od augusta až do novembra. Kvety sú žlté a asi 3 cm dlhé. Na rozdiel od mnohých Kowhai druhov, pobrežné Kowhai postráda divaricating juvenilnú fázu, ak je pestovaná zo semien.
S. chathamica sa považuje za ohrozenú.
Pobrežné Kowhai je k dispozícii v škôlkach po celom Nového Zélande. Existuje aj niekoľko odrôd k dispozícii, vrátane: Kultivar Milligold bola vybraná Duncan & Davies škôlky pre nové tisícročie (ako Sophora microphylla var.chathamica, klasifikácia a použitie v tej dobe). Tvorí malé, kompaktné stromy s bočnými konármi a je niekedy uvedená ako evergreen.Sophora fulvida

Synonymá: Sophora microphylla var. fulvida Allan; Sophora microphylla SUBP. microphylla var. fulvida (Allan) Jakovlev.
Strom s listami do 140 mm dlhými, majú rovnaké veľkosti malé žlto-vlasaté letáky. Dlhé a hroznovo visiace žlté kvety a napokon suché vyduté struky 60-190 mm dlhé, ktoré obsahujú ťažké žlté semená. Malý Kowhai strom je do 10 m vysoký. Mladé vetvy sú tiež chlpaté a listy na dospelom strome sú až 140 mm dlhé a majú 60 až 90 zhruba elipsovitých letákov, od 8.1.do 5.7. s mierou od 1,2 do 4,5 milimetra. Väčšie listy sú takmer bez chlpov, tiež eliptického tvaru a veľkosti v rozmedzí od 2 do 3, 4 až 6 mm. Kvety sú žlté.
Kowhai (Sophora fulvida), tiež známa ako pobrežná Kowhai je jedným z 8 druhov natívne Sophora alebo Kowhai na Novom Zélande a rastie prirodzene okolo Northland, Auckland a Waikato oblastí na Novom Zélande. Kvitnú od októbra do novembra.
Podobné druhy: Sophora microphylla,
Sophora chathamica, Sophora godleyi a Sophora tetraptera by mohli byť zamenené s Sophorou fulvida. Tieto všetky majú však tendenciu mať menej letákov na každom liste a ku tomu je rozdiel, že letáky sú často väčšie, širšie, preplnené a niekedy sa prekrývajú alebo sú široko rozložené.
Rozmnožujú sa zo semien. Osivo by malo byť ľahko odreté alebo brúsené. Namáčanie semien vo vode cez noc pred sejbou často zvyšuje klíčivú úspešnosť. Môžu byť pestované z odrezkov, ale tieto zvyčajne pomaly rastú a ťažšie sa ujímajú. V krajinách ich pôvodu sú bežne predávané v komerčných škôlkach - obvykle ako
Sophora microphylla var. fulvida. 


 Sophora prostrata

Sophora prostrata je všeobecne známa ako Kowhai , prostrata Kowhai alebo trpasličí Kowhai a rastie prirodzene vo východnej časti Južného ostrova od Marlborough do údolia Waitaki na Novom Zélande. Jedná sa o nízko rastúci ker dosahujúci výšky asi 2 m. Listy tohto druhu sú zvyčajne pomerne malé, do asi 2 cm na dĺžku. Kvety sú často oranžové hoci sa vyskytujú vo forme žltej ako väčšina ostatných Kowhai druhov.
Sophora prostrata je pôvodom zo suchej východnej strany Južného pohoria z Marlborough na juhu Canterbury. Je to pomaly rastúci hustý ker so zamotaným vzhľadom. Husto kľukaté prekladanie vetiev so zlato farebnými malými lískami s veľkosťou asi 2,5 cm, ale zvyčajne menšie. Udržiava svojim rastom formu, ktorú má po celú dobu svojej životnosti. Je obľúbeným krom ako živý plot. Žlté malé kvety, sú menšie ako u iných druhov Kowhai. Kvety Sophora prostrata sú nezvyčajné vo  farebných odtieňoch (často dosiahnu úplne oranžové odtiene na rozdiel od viacerých
iných typických žltých Kowhai druhov) a v spôsobe, akým sú kvety na rastline (sú často v polohe "hore nohami", v porovnaní s inými druhmi Kowhai).
 Sophora molloyi

Cook Strait Kowhai (Sophora molloyi), tiež známa ako Molloy v Kowhai alebo Island Kowhai, je jedným z 8 druhov natívne Sophora alebo Kowhai na Novom Zélande a rastie prirodzene okolo Cook Strait oblasti Nového Zélandu . To je pomenované po Dr. Brian Molloy z Landcare výskumu, ktorý tam bol výskumník a vedec viac ako 30 rokov. Prvý krát Sophoru molloyi opísal ako druh v roku 2001.
Cook Strait Kowhai tvoria malé kompaktné puzdro a môže sa stať celkom široká, ale len rastie až o výške hlavy. Ide o skorý druh kvitnúci od apríla do októbra. Kvety sú žlté a približne 3 cm dlhé. Na rozdiel od iných Kowhai Sophora molloyi zachováva listy po celý rok.
Sophora molloyi bola hodnotená v roku 2012 ako "ohrozená - prirodzene menej častá". Cook Strait Kowhai bol predtým hodnotený v roku 2004 ako riziková z jej obmedzeného dosahu.


V záhradníctve je predávaná ako dve odrody Dragons Gold a Early Gold, obe pochádzajú z Stephens ostrova a sú teraz populárne záhradné rastliny. Kultivar Dragons Gold bol získaný od Stephens Island v roku 1950. Pôvodný kultivar bol pestovaný až nakoniec vyrástol na 6 m výšku, aj keď 2 m je viac obvyklé počas prvých 10 rokov. Je vynikajúci na ťažké miesta s chudobnou pôdou a má zhluky krásnych žiarivo žltých kvetov. Pomenovanie tohto kultivaru pripomína vysokú populáciu Tuatara na Stevens ostrove, prirovnávajú ho k "ostrovu drakov".
Kultivar Early Gold je starší výber, neskôr John Goldie opäť pochádza zo sadeníc získaných od Stephens Island. Je to podobné ako Dragons zlato, ale má bledšie žlto sfarebné kvety.


Sophora molloyi sa sadí do veľkej črepníkovej nádoby, pretože si zachováva svoje listy po celý rok (na rozdiel od väčšiny Sophora druhov, ktoré listy stratia každý rok) a preto, že kvitnú v priebehu zimy, kedy len málo iných rastlín je kvitnúcich. Je obľúbená u pestovateľov bytových rastlín. Sophora microphylla

Sophora microphylla má drevitý struk s veľkým stromom rodu Sophora a je pôvodom z Nového Zélandu. Jedná sa o najbežnejší z ôsmich druhov. Rastie do výšky 8 m. Je to endemická na hlavných ostrovoch Nového Zélandu, ale vzácna v niektorých častiach Northland. Vo voľnej prírode je tiež vzácna, chýba na veľkej východnej časti severného ostrova od East Cape na juh k severnému Wairarapa. Sophora microphylla teraz rastie v celej krajine a sú spoločným rysom v záhradách na Novom Zélande. Je to národná kvetina.
Sophora microphylla má menšie listy (5-7 mm dlhé a 3-4 mm široké) a kvety (2,5 až 3,5 centimetra dlhé) než Sophpra tetraptera, ktorá má listy 1-2 cm dlhé a kvety sú 3 - 5 cm dlhé.
Veľmi výrazné, takmer segmentové struky, sa objavujú po odkvitnutí každý obsahuje šesť alebo viac hladkých, tvrdých, žltých semien. Tieto semena môžu byť veľmi početné a prítomnosť mnohých stoviek takýchto výrazne žltých semien v teréne rýchlo identifikuje prítomnosť blízkeho Kowhai stromu. Mnoho iných Kowhai stromov stratí väčšinu svojich listov bezprostredne po odkvitnutí v októbri alebo novembri, ale rýchlo produkujú nové listy.


Holuby môžu zabiť strom so svojím každodenným ozobávaním kvetov a listov. Mnohí majú s tým problémy a už nejeden strom zlikvidovali, vyhynul, tak ho odzobali. Pigment pre žlté farbivo sa extrahuje z kvetov a flexibilné vetvy boli dobré pre výrobu búdok pre vtákov. Keď sa jasne žlté kvety Kowhai kvetu v neskorej zime a na jar rozžiaria, to je čas zasadiť Kumaru (sladké zemiaky) na Novom Zélande.

Sophora microphylla je jediným členom rodu, ktorý má odlišnú juvenilnú formu. V tejto podobe je to malý listnatý "divarcating" ker. Táto forma môže existovať mnoho rokov a môže trvať 10 rokov kvetu.

Sophora godleyi

Sophora godleyi, tiež známa ako Godley je Kowhai alebo Rangitikei Kowhai, rastie prirodzene v západnej časti severného ostrova na Novom Zélande od Te Kuiti po Manawatu. Je to jeden z ôsmich uznaných druhov Kowhai a bola opísaná ako oddelený druh v roku 2001, predtým boli považované za súčasť druhov malých kučeravých Kowhai. To je pomenované po Dr. Eric Godleyovi, bývalý šéf odboru vedecký a priemyselný výskum (DSIR) botanika divízie.
S. godleyi má plačúce zvyk s dlhými previsnuté konármi a šedo-zelenými listami a môže rásť do výšky asi 25 metrov. Má hojnosť žltých kvetov okolo októbra a novembra, je jedna z najlepších
domácich drevín Nového Zélandu. Sophora godleyi bola hodnotená v roku 2012 a bola uznaná ako samostatný druh.
V záhradníctve je možné zakúpiť  Sophoru godleyi a rastie ľahko zo semien.  Známe sú najmenej dva kultivary,
Sophora godleyi "Goldies Mantle" a Sophora godleyi 'Ohingaiti ".
Kultivar 'Goldies Mantle "bol vybraný Johnom Goldie, ktorý pracoval v Levin záhradníckeho výskumného centra DSIR. Pochádzajú z materskej rastliny v blízkosti Ohingaiti (neďaleko Taihape). Rastlina rastie do atraktívneho šedo-zeleného stromu, nesúceho bohaté žlté kvety na jar a môže rásť do výšky 5 m ale i viac. Tento strom sa niekedy predáva pod jeho bývalým názvom Sophora microphylla "Goldies Mantle".
Kultivar 'Ohingaiti "je ďalší kultivar, ktorý pochádza z okresu Ohingaiti. Je popisovaný ako podobný "Goldies Mantle", ale " má previsnuté vetvy", základný druh je tým známy.

Jedovaté rastliny
Všetky časti rastliny Kohwai, ale najmä zrelé žlté semena, sú jedovaté. Ak sú semená rozdrvené a zjete ich, je viac ako pravdepodobné, že spôsobia veľkú škodu. Hlavný toxín je Cytisine a príznaky otravy zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, zvýšenú tepovú frekvencia, zášklby svalov alebo stratu koordinácie. Nástup týchto príznakov môže dôjsť v priebehu jednej hodiny. V extrémnych prípadoch príznaky zahŕňajú paralýzu a respiračné zlyhanie.
Jedovaté prirodzené rastliny: Existuje mnoho cievnatých rastlinných druhov, ktoré boli dokumentované ako toxické na Novom Zélande.  Dvadsať z nich je identifikovaných TU! Sofora japonicus (L.) Schott, Pagoda Tree (japonsky pagodatree;. syn Sophora japonica) je druh stromu v podčeľade Faboideae, hrachu rodu Fabaceae.
Predtým zahrnuté do širšieho výkladu rodu Sophora. Druhy Styphnolobium sa líšia od Sophora, nemajú schopnosť tvoriť symbiózu (upevňovanie dusík baktérií) na ich korene. Tiež sa líši od príbuzného rodu Calia (Mescalbeans) v tom, že listy a kvety v podpazuší nie sú v strapcoch. Listy sú sperené  s 9-21 letákmi a kvety vo visiacich strapcoch podobné na agát biely. Sofora japonská je pôvodom z východnej Ázie (hlavne Čína, bez ohľadu na meno, to bolo predstavené v Japonsku). Strom je populárny okrasný strom v Európe, Severnej Amerike a Južnej Afrike, dospelý pre jeho biele kvety, ktoré má na konci leta po väčšine po odkvitnutí ostatných stromov čo dávno skončili kvitnutím. Strom rastie do vznešenej výšky 10-20m s rovnakou šírkou a vytvára jemné, tmavohnedé drevo. Sophora japonica je jednou z 50 základných bylín používaných v tradičnej čínskej medicíne. Má  antibakteriálne, anticholesterolemické, antiinflammatorne, antispasmodické, diuretické, emetické, emollient, febrifuge, hypotensive, purgative, styptic a tonikum vlastnosti.

Guilty čínsky Scholartree bol historický strom Pagoda Tree v Pekingu, na ktorom sa posledný cisár dynastie Ming Chongzhen obesil.
Báj - Evil a Pagoda Treee

Kedysi dávno v Koshi (v Yamanashi prefektúre), na základni Mt. Minobu, bol temný les, kde stáli veľké stromy v rade. Vnútri lesa bol staroveký Japonec Pagoda Tree. Strom bol uctievaný ako duch a svätyňa bola postavená v blízkosti stromu. Avšak každý, kto prešiel týmto stromom po západe slnka, musel odovzdať obetu zo striebra a zlata alebo jemné oblečenie alebo čokoľvek v peňažnej hodnote. Tí, ktorí ignorovali tento zvyk,  získali desivé prekliatie. Strom bol duch, ale v mestečku a mori vládol Jashin, Evil - Boh lesa. Jashin je staré japonské slovo a znamená niečo jako "zlý boh" (na rozdiel od Jasshin, čo znamená, diabol) ...a Jashinisti obetujú svojich protivníkov alebo ich krv, aby potešili svojho boha Jashina.)

Raz chudobný, ale pracovitý farmár počul, že jeho matka bola hrozne chorá. Utekal späť domov, aby ju videl ešte živú a potešil ju, ale najrýchlejšia cesta k jeho domu viedla cez rad stromov, vzal tak cestu priamo v prednej časti stromu a nemal nič, čo by ponechať ako obeť. Nemal nič, čo bolo potrebné urobiť a tak sa ponáhľal do stromu kde sa modlil k bohu zla, robil sľub, že sa vráti neskôr s obeťou. Ale zo stromu sa objavilo prázdne brnenie a nasledovalo muža. Farmár spadol na zem, sklonil hlavu k zemi a prosil zlého boha o odpustenie. Duch prijal od farmára sľub a brnenie zmizlo.

Nasledujúci deň, pretože farmár bol strašne chudobný, mohol zhromaždiť len 500 mincí pre obeť. Zrejme táto suma nepotešila zlého boha, ktorý dal farmára do obrieho hrnca a postavil ho na oheň, pripravoval si z neho večeru. Farmár sa vážne modlil o život a jeho modlitby boli vypočuté. Syn božstva Fudo Myo objavil a potrestal zlého boha. Všetky peniaze a tovar, ktorým bolo platené na zlého boha, boli vrátená ľuďom, ktorí prechádzali cez strom po aleji s radom stromov Saphora japonica.
Dedinčania verili, že je v strome duch a že sa do stromu usadil aj Démon. (Preložené Enju no Jashin - Evil a Pagoda Tree a Japanese Pagoda Tree or the Chinese Scholar.)ODKAZY a ZDROJE
http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/lifestyle/7630588/A-blooming-Kiwi-beauty
http://www.nahuby.sk/atlas-rastlin/atlas-rastlin-zoznam?typ=latin&pismeno=_
http://www.nzpcn.org.nz/page.aspx?flora_vascular_poisonous_plants_native
http://rijetkebiljnevrste.blogspot.sk/2009/04/pregledno-kazalo_6730.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Styphnolobium_japonicum
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_longicarinata
http://www.nzpcn.org.nz/flora_details.aspx?ID=206
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_microphylla
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_chathamica
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_tetraptera
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_prostrata
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sophora_toromiro
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_molloyi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_godleyi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophora_fulvida
http://www.bmn.co.nz/natives/?start=160
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sophora
https://en.wikipedia.org/wiki/Kowhai
http://bonsajzilina.sk/?p=669
http://hyakumonogatari.com
http://ethraxx.blogspot.sk

http://hyakumonogatari.com/2012/01/18/enju-no-jashin-the-evil-god-in-the-pagoda-tree
http://hyakumonogatari.com/2013/10/18/10-famous-japanese-ghost-stories
http://www.terrain.net.nz/friends-of-te-henui-group/other-flora-in-taranaki/kowhai-dwarf-sophora-prostrata.html
http://www.ubio.org/browser/details.php?conceptID=&namebankID=803800&classID=104&lineage=230553|447297|447298|471116|471138


Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopreduby Cezmín Slovakia 2006 (doplnené a prerobené 4.7.2015) http://cezmin.wz.cz