Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/0910

Z histórie: http://www.ulticare.cz/c_neco-z-historie/

IZABELA KLIMOVÁ promovaná bioložka

     Je autorkou řady populárně-vědeckých článků, nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale i v oboru zdravé výživy, hubnutí a různých druhů alternativní medicíny. Již za svého působení na 1. lékařské fakultě v Hradci Králové, se zajímala o pulzní magnetoterapii a její účinky na různé druhy onemocnění. Vysoce hodnotí tuto metodu, protože jenom simuluje přírodní pulzní zemský magnetizmus, který je nezbytnou podmínkou veškerého života na Zemi.
Působila také na soukromé ortopedii v Hradci Králové, kde měla  možnost vidět konkrétní dobré výsledky této léčebné metody v řadách pacientů. 
Spolupracuje i s řadou významných zahraničních osobností, které propagují metody bioenergetického potenciálu k řešení osobních i globálních problémů. Podílí se i na spolupráci s prof. Ignatěnkem, akademikem prestižní Mezinárodní akademie eniopsychologie a psychoenergosugestologie, se statutem generálního konzultanta OSN. 

prom. biol. Izabela Klimová na výstavě s přístroji UltiCARe

http://www.ulticare.cz/c_izabela-klimova/

  

IZABELA KLIMOVÁ , prom.biol.

 
Je autorkou populárně-vědeckých článků nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale i v oboru zdravého životního stylu, esenciální medicíny a biofotoniky. Již za svého působení na Lékařské fakultě v Hradci Králové, se zajímala o pulzní magnetoterapii a o její účinky na různé druhy onemocnění.V relaxačních studiích využívala kromě této léčebné metody i audiovizuální techniky k mozkové stimulaci pro udržení duševní rovnováhy a vedla individuální i skupinové meditace. Několik let pracovala na soukromé ortopedii v Hradci Králové, kde získávala zkušenosti s touto léčební metodou v řadách pacientů. Vysoce hodnotí pulzní magnetoterapii a to hlavně z toho důvodu, že se jedná pouze o simulaci zemského magnetizmu a ten je nezbytnou podmínkou veškerého života na Zemi.
Spolupracuje s řadou umělců-s etnologem-malířem Václavem Andrlem, utopisticko-surrealistickým malířem Reonem D´Argondia, malířkou Marií Náprstkovou. V galerii Cesty ke světlu u PhDr.Zdeňka Hajného pravidelně přednáší o léčebních účincích pulzní magnetoterapie.
Mezi spokojené klienty patří i pan Remunda a paní Iva Janžurová, dramaturg Petr Molt, režisér Zdeněk Troška, režisérka Jitka Němcová , herec Bolek Polívka, nebo česká reprezentace ve standardních tancích-p.Ivo Šimáček., klavírní virtuóz Vladimír Župan a jiní. Věnuje se i léčbě a poradenství pro vrcholové sportovce a aktivně spolupracuje s Antonínem Panenkou.
Podílí se i na spolupráci s prof.Albertem Ignatěnkem, akademikem prestižní Mezinárodní akademie eniopsychologie a energo-informačních systémů se statutem generálního konzultanta OSN.
Zapojuje se do charitativního programu "Adopce na dálku". Je také průkopnicí světového hnutí "Humanity´s Team", jehož členové pomáhají nastolit na naší planetě novou formu spirituality, v jehož čele je americký spisovatel Neale Donald Walsh.
Od roku 2006 působí v Relaxačním centru v Praze 5 ,jako odborná poradkyně pro pulzní magnetoterapii, má zde i svou poradnu, kde provozuje samotnou léčbu magnetoterapií.

(Vybráno z publikace :"Tvář magnetoterapie" od autorky Izabely Klimové)

http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/0910

Cévy a elektromagnetické pulzní pole

http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1001/cevy-a-elektromagneticke-pulzni-pole

 

V roce 2008 jsem vydala svou publikaci TVÁŘ MAGNETOTERAPIE, ve které se lze dozvědět o této léčebné metodě,o jejich léčebních účincích,o možnostech používání u jednotlivých onemocnění, trochu o historii.Jsou zde publikovány i některé ohlasy pacientů z řad mých klientů.
Můžete si ji objednat na adrese :
Relaxační centrum
Izabela Klimová, prom.biol.

Pod Stadiony 45

150 00 PRAHA 5 -Smíchov

telefonicky na 420 775 077 053

cena: 70.-kč + poštovné 15 kč.

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

 Od roku 1987 byl expertem Ministerstva zdravotnictví v oblasti magnetoterapie. Od roku 1989 byl konzultantem Ministerstva zdravotnictvív oblasti magnetoterapie. V letech 1986 - 2001 byl primářem na  magnetoterapeutickém oddělení v nemocniciv Městci Králové. Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčebnou metodu hrazenou pojišťovnou. Od roku 1990 dodnes pracuje na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse a Theramag

Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus. Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.
            výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI

 


Magnetoterapie jako podmínka života

Této léčebné metodě věnuje pozornost i Centrum evropského společenství v Bruselu, kde se realizoval projekt COST 244.60. Víc než 80 špičkových lékařů ze všech lékařských oborů, pod vedením MUDr.Jiřího Jeřábka a MUDr.Jiřího Chvojky, zkoumalo účinky pulzní magnetoterapie na nejrůznější druhy onemocnění.
Úbytek zemského magnetizmu má na svědomí, že naše fyzická výkonnost je mnohem menší,než odpovídá našemu věku. Stárneme rychleji, než je nutné, máme sníženou obranyschopnost organizmu, nemoci metabolického původu, poruchy krvetvorby a motoriky, nemoci neurologického původu, spoustu tzv.civilizačních nemocí. Např. únavový syndrom, byl původně označen jako dlouhodobý nedostatek magnetizmu, kdy člověk není schopen plnohodnotně žít a vypadává ze svých přirozených rytmů.
Definitivní důkaz o nutnosti přítomnosti zemského magnetizmu přinesli výsledky kosmických letů do vesmíru. Např.posádka Apolla 17 se po několika denním pobytu ve vesmíru vrátila na Zemi a členové posádky nebyli schopni pohybu. Co se stalo? Virus, neznámá bakterie nebo nemoc?
Vždyť kosmonauté byli chráněny před kosmickým zářením,měli dostatek vzduchu, vody, potravin, světla i tepla!
Teprve vylučovací metodou se zjistilo, že příčinou jejich obtíží byla absence zemského magnetizmu.
Člověk bez zemské přítažlivosti může žít týdny i měsíce, ale bez zemského magnetizmu NE!

Jak funguje pulzní magnetoterapie?

Hned na začátku musím upřesnit,že se zde hovoří o nízkofrekvenční magnetoterapii. Každá naše buňka v těle je řízena zemským magnetickým polem. Následkem civilizačních vymožeností/televize, mikrovlnky, železobetonové konstrukce, vysokofrekvenční vysílače a pod./ se snížila intenzita zemského magnetizmu a tím náš organizmus nerezonuje na fyziologicky daných frekvencích.
To má za následek, že máme spoustu civilizačních chorob v podobě metabolických poruch, roztroušených skleróz, únavového syndromu, bolestí hlavy, podrážděnosti a dalších projevů.
Pomocí pulzní magnetoterapie lze vyrovnat deficit nedostatečné pulzace zemského jádra. V praxi se to v našem organizmu promítne tak,že se zprůchodní buněčné membrány, které dosud zachytávaly rezidua z léků, z vody, z potravin a ze vzduchu. Tělo se detoxikuje a zvýší se jeho vazebná kapacita vůči vitaminům, minerálním látkám a stopovým prvkům. Posiluje se také imunitní systém přirozeným způsobem a dochází k úpravě biologických a biochemických procesů v organizmu.
Jelikož se jedná v podstatě o simulaci zemského magnetizmu, léčbu mohou absolvovat lidé od narození až po nejvyšší věkovou kategorii, nevadí kovy v těle, nelze se předávkovat a není návykovost, protože v našich buňkách od prvopočátku stvoření je zapsán biologický rozsah.

Naděje při odstranění bolesti

Léčebné využití magnetoterapie je velmi mnohostranné. Jednak je velmi nízké riziko vedlejších účinků. Hned na začátku musím ale upřesnit, že se zde hovoří o nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Předcházet nemocem by mělo být pro každého z nás velice důležité. Našemu tělu dopřáváme pramálo péče, času a ještě méně nasloucháme varovným signálům našeho těla. Většina z nás se pečlivě stará o své auto, chatu, zvířecí kamarády a své koníčky. Předcházet nemocem by mělo být pro každého z nás velice důležité. Všechno kolem je důležitější než naše zdraví a v skrytu doufáme, že obelstíme své tělo. Naše tělo si však shromažďuje a eviduje jak s ním zacházíme a když to delší dobu není v pořádku, najednou jsme v "tom" - onemocníme.
Nereagujeme na varovní signály, protože si myslíme, že jsme výjimkou a nás se to netýká. Naše intelektuální a fyzická výkonnost je mnohem menší. než odpovídá našemu věku. Stárneme a chátráme rychleji, než je nutné.
Je nám to skutečně jedno?
Kdy s tím něco začneme dělat?
Zítra za měsíc za rok ?

Nejlepší je začít nyní a teď

Právě pulzní magnetoterapie je jedna z metod, která pomáhá zpomalit tyto procesy, protože při ní dochází k regeneraci buněk. Porušení elektromagnetické bilance znamená oslabení biologických mechanizmů. Pulzace zemského magnetického jádra má následkem civilizačních vymožeností /mikrovlnky, železobetonové konstrukce, televize/ sníženou intenzitu a naše buňky rezonují na nižších frekvencích, než je fyziologicky dáno a tím dochází k řadě metabolických poruch.
Pulzní magnetoterapií lze tento deficit vyrovnat a v praxi se to v našem organizmu promítne tak, že se zprůchodní buněčné membrány, které doposud zachytávaly rezidua z léků, z vody, z potravin a ze vzduchu. Tělo se detoxikuje a zvýší se jeho vazebná kapacita vůči vitaminům, minerálním a stopovým prvkům. Posiluje se také přirozenou cestou imunitní systém a veškeré naše potíže se postupně odstraňují. Dochází k úpravě biologických a biochemických procesů v těle. Pulzní magnetoterapie má však i více léčebných účinků než je regenerace na buněčné úrovni. V rámci léčby dochází i k vasodilataci t.zn. že se do optima roztahují cévy, dochází k stabilizaci krevního tlaku a k optimalizaci hustoty krve.
Velmi důležitou vlastností této léčebné metody je analgetický efekt, kdy se pravděpodobně následkem magnetické pulzace, zvýší tvorba endorfinů. Této vlastnosti lze využít hlavně u lidí, kteří z důvodu řady interních onemocnění nemohou podstoupit operační zákrok. Jedná se tady nejen o bolest artrotickou, ale i o bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti žaludku, zkrátka o jakoukoliv bolest.
Další kladnou vlastností je protizánětlivý účinek a zrychlené hojivé procesy. V dnešní moderní době, kdy spousta dětí i dospělých trpí alergiemi a rezistencí na antibiotika, je tato metoda zvlášť vhodná. Pooperační a poúrazové stavy, stavy po operacích a totálních endoprotézách probíhají za doprovodu magnetoterapie, bez komplikací a snižují se i dávky podávaných antibiotik a analgetik.
Velmi vítanou vlastností je i protiedémové působení, kdy se dokonale pročišťuje lymfatický systém a upravuje se činnost ledvin.
Léčba příznivě působí i u lidí po infarktu myokardu, nebo po operaci bypasu.
V současné uspěchané době je v posledních létech zaznamenán zvýšený počet neplodných manželství a sexuálních dysfunkcí. I zde má magnetoterapie své úspěšné působení.
Při léčbě pulzní magnetoterapií dochází i k myorelaxačnímu a relaxačnímu efektu, což pochopitelně přispívá k celkovému zklidnění.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při léčbě Alzheimerovy nemoci, Parkinsonismu, stavech po mrtvicích, nebo při roztroušené skleróze. Dochází totiž k dokonalému prokrvení celého organizmu až do periférie, zlepší se orientace v prostoru a akční rádius pohyblivosti. Prodlužuje se interval mezi jednotlivými atakami onemocnění a nevede k tak rychlé invaliditě.
Ráda bych se zde zmínila i o cukrovce. V případě, že se částečně zachovala činnost slinivky, dochází k úpravě hladiny cukru v krvi a u těžších případů, se zmírňují nepříznivé vedlejší účinky diabetu.
Výborných výsledků bylo dosaženo i při léčbě osteoporózy.
Léčba není ohraničena věkem, nelze se s ní předávkovat a nemá vedlejší účinky. Spomenula jsem zde mnoho zdravotních problémů, které jakmile začnete napravovat, začnou odeznívat bolesti. Čili všechny problémy se léčí od své podstaty a tak trvalým odstraněním příčin, odstraníme, nebo přinejmenším: "Žít bez bolesti je opravdu hezké!"
Izabela Klimová,prom.biol.

00153.jpg 00154.jpg 00155.jpg

Na prechádzke

  0092.jpg 0093.jpg 0094.jpg0095.jpg

Domáci miláčikovia

macka1.jpgamalkapiskotka.jpgmacicky-laska.jpguhlicekstazicka.jpg

piskotka.jpg0033.jpg 00034.jpg0035.jpg

0036.jpg 0037.jpg 0038.jpg0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg0043.jpg

0044.jpg 0045.jpg 0046.jpg0047.jpg

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg  0051.jpg

 0052.jpg 0053.jpg0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg

Kvety a Zeleň

kvety.jpgzelen.jpg

0057.jpg 0058.jpg 0059.jpg0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg0064.jpg

0065.jpg 0066.jpg 0067.jpg0068.jpg

0069.jpg 0070.jpg 0071.jpg0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg0076.jpg

0077.jpg 0078.jpg 0079.jpg0080.jpg

0081.jpg 0082.jpg 0083.jpg0084.jpg

0085.jpg 0086.jpg 0086.jpg0087.jpg

0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg0091.jpg

00138.jpg 00139.jpg 00140.jpg00141.jpg

00142.jpg 00143.jpg 00144.jpg00145.jpg

00146.jpg 00147.jpg 00148.jpg00149.jpg

 

Narodeniny

narodeniny1.jpgnarodeniny2.jpgnarodeniny.jpg

Na hubách

  0096.jpg 0097.jpg 0098.jpg0099.jpg

00100.jpg 00101.jpg 00102.jpg00103.jpg

00104.jpg 00105.jpg 00106.jpg

Obrázky odomňa

izabelaward.jpg2izabeklanj.jpg

Ikonky pre Izabel

 

Obrázky od Izabel

obr1.jpgobr2.jpgobr3.jpgobr4.jpg

obr5.jpgobr6.jpgobr7.jpgobr8.jpg

obr9.jpgobr10.jpgobr11.jpgobr12.jpg

obr13.jpgobr14.jpgobr15.jpgobr16.jpg

obr17.jpgobr18.jpgobr19.jpgobr20.jpg

obr21.jpgobr22.jpg

Farby jesene

00107.jpg 00108.jpg 00109.jpg 00110.jpg

00111.jpg 00112.jpg00131.jpg 00132.jpg

00133.jpg 00134.jpg 00135.jpg

00136.jpg 00137.jpg

Novembrová nálada

00120.jpg 00121.jpg

00117.jpg 00118.jpg 00119.jpg

00113.jpg 00114.jpg 00115.jpg00116.jpg

Zimná prechádzka po okolí

00122.jpg 00123.jpg 00124.jpg00125.jpg

00126.jpg 00127.jpg 00128.jpg

00129.jpg 00130.jpg

Najmilší srdcu

zaneta.jpg

kacka.jpg verca.jpg

marketka.jpg adelka.jpg milko.jpg

0029.jpg 0030.jpg 0031.jpg0032.jpg

00151.jpg 00152.jpg

Priateľstvo

001.jpg 002.jpg 003.jpg004.jpg

005.jpg 006.jpg 007.jpg008.jpg

009.jpg 0010.jpg 0011.jpg0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg0016.jpg

0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg0020.jpg

0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg Izabel-cezmin.jpg

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz