Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
 
 
 [Späť | Obnoviť | Dopredu]
 

Na tomto svete nič nie je zadarmo!
Einsteinovo heslo znie: "Nie všetko, čo počítame, sa dá spočítať (hodnota),  nie všetko čo spočítame, sa počíta (cena). Čo je pre jedného drahé, je pre iného lacné, čo je pre niekoho dostupné (zdravie), je pre iných nedostupné (napr. nevyliečiteľná choroba)".  V hodnote a cene je veľký rozdiel, preto si význam, pojem  a obsah neradno mýliť.

 

Zbierka zákonov č. 158/2014

V Y H L Á Š K A

z 22. mája 2014
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/158-2014-z-z.p-35727.pdf

 

Zákonom chránené rastlinky

Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry z 23. decembra 1958 č. 21/1958 Ú. v.
 

 

 

V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. (ďalej len „zákon“) je zakázané chránenú rastlinu
a) poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, ako aj zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
b) držať a pestovať mimo jej prirodzeného výskytu v biotope,
c) premiestňovať alebo prepravovať,
d) predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať na účel predaja alebo výmeny,
e) vyvážať.
Zakázané je aj poškodzovať a ničiť biotop chránenej rastliny.
 

Príloha č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/24-2003-z-z.p-6956.pdf

 

Rok 2008

 Zoznam obsahuje iba taxóny cievnatých rastlín, vyskytujúcich sa na slovenskom území. Za slovenským názvom taxónu je uvedená jeho spoločenská hodnota v slovenských korunách, zoradené podľa abecedy - latinského názvu rastliny:

Aconitum anthora L. – prilbica jedhojová 500,-
Aconitum firmum Rchb. – prilbica tuhá 800,-
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – prilbica tuhá moravská 500,-
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer – prilbica chlpatoplodá 2 000,-
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. – prilbica moldavská 300,-
Aconitum paniculatum Lam. – prilbica metlinatá 1 100,-
Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla – šachorček panónsky 1 500,-
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC. – zvonovec ľaliolistý 1 100,-
Adonis vernalis L. – hlaváčik jarný 1 500,-
Aegilops cylindrica Host – mnohoštet valcovitý 1 100,-
Aethionema saxatile (L.) R. Br. – sivuľka skalná 1 500,-
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – žitniak hrebenitý 1 100,-
Achillea aspleniifolia Vent. – rebríček slezinníkolistý 1 500,-
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. – rebríček jemnolistý 1 500,-
Achillea ochroleuca Ehrh. – rebríček hrebenitý 1 500,-
Achillea ptarmica L. – rebríček betrámový 800,-
Ajuga pyramidalis L. – zbehovec ihlanovitý 2 000,-
Aldrovanda vesiculosa L. – aldrovandka pľuzgierkatá 7 000,-
Alkanna tinctoria (L.) Tausch – alkana farbiarska 3 000,-
Allium cirrhosum Vand. – cesnak strapatý 3 000,-
Allium ericetorum Thore – cesnak vresoviskový 3 000,-
Allium paniculatum L. – cesnak metlinatý 1 500,-
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – cesnak pažítkový alpínsky 500,-
Allium strictum Schrad. – cesnak tuhý 2 000,-
Althaea cannabina L. – ibiš konopovitý 1 500,-
Althaea hirsuta L. – ibiš chlpatý 1 100,-
Althaea pallida Willd. – ibiš bledý 1 500,-
Althaea taurinensis DC. – ibiš turínsky 1 500,-
Alyssum desertorum Stapf – tarica stepná 1 100,-
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál – tarica horská Brymova 1 100,-
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. – tarica horská Gmelinova 1 100.-
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. – tarica krivoľaká rôznolistá 1 100,-
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum – tarica krivoľaká pravá 1 500,-
Amelanchier ovalis Medik. – muchovník vajcovitý 500,-
Amygdalus nana L. – mandľa nízka 1 500,-
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – červenohlav ihlanovitý 5 000,-
Andromeda polifolia L. – andromédka sivolistá 1 500,-
Androsace maxima L. – pochybok najväčší 2 000,-
Androsace obtusifolia L. – pochybok tupolistý 800,-
Androsace villosa L. – pochybok huňatý 3 000,-
Angelica palustris (Besser) Hoffm. – ostrík močiarny 7 000,-
Anchusa italica Retz. – smohla talianska 1 500,-
Apera interrupta (L.) P. Beauv. – metlička pretrhovaná 1 500,-
Apium repens (Jacq.) Lag. – zeler plazivý 2 000,-
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. – arábka hájna 1 500,-
Arabis nova Vill. – arábka nová 5 000,-
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – medvedica lekárska 800,-
Arctous alpina (L.) Nied. – medvedík alpínsky 2 000,-
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – repíček repíkovitý 500,-
Armeria alpina Willd. – trávnička alpínska 2 000,-
Artemisia austriaca Jacq. – palina rakúska 5 000,-
Artemisia eriantha Ten. – palina skalná 1 100,-
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. – palina slanomilná jednobliznová 800,-
Asperula neilreichii Beck – marinka Neilreichova 1 100,-
Asplenium adiantum-nigrum L. – slezinník čierny 1 100,-
Asplenium adulterinum Milde – slezinník nepravý 2 000,-
Asplenium cuneifolium Viv. – slezinník klinovolistý 2 000,-
Astragalus alpinus L. – kozinec alpínsky 1 100,-
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. – kozinec drsný 4 000,-
Astragalus australis (L.) Lam. – kozinec južný 800,-
Astragalus austriacus Jacq. – kozinec rakúsky 2 000,-
Astragalus exscapus L. – kozinec bezbyľový 3 000,-
Astragalus frigidus (L.) A. Gray – kozinec ľadový 1 100,-
Astragalus norvegicus Weber – kozinec nórsky 1 100,-
Astragalus penduliflorus Lam. – kozinec ovisnutý 1 500,-
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Br.-Bl. – kozinec mechúrikatý belavý 3 000,-
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk – klasovec sivastý 1 100,-
Atriplex littoralis L. – loboda pobrežná 2 000,-
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott – basia vlnokvetá 1 100,-
Batrachium aquatile (L.) Dumort. – močiarka vodná 500,-
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz – močiarka Baudotova 1 500,-
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. – močiarka riečna 1 500,-
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. – močiarka štítovitá 1 500,-
Batrachium rionii (Lagger) Nyman – močiarka Rioniho 1 500,-
Beckmannia eruciformis (L.) Host – húseníkovec erukovitý 2 000,-
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen – kostravec fialový 2 000,-
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin – žltavka končistá 1 500,-
Blechnum spicant (L.) Roth – rebrovka rôznolistá 500,-
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. – plsťovka vzpriamená 2 000,-
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch – vratička rumančekovolistá 2 000,-
Bromus squarrosus L. – stoklas kostrbatý 800,-
Bupleurum affine Sadler – prerastlík prútnatý 1 100,-
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur – prerastlík kosákovitý širokolistý 1500,-
Bupleurum praealtum L. – prerastlík vyvýšený 1 100,-
Bupleurum rotundifolium L. – prerastlík okrúhlolistý 500,-
Bupleurum tenuissimum L. – prerastlík najtenší 800,-
Calla palustris L. – diablik močiarny 2 000,-
Callianthemum coriandrifolium Rchb. – rutovník koriandrolistý 1 100,-
Camelina rumelica Velen. – ľaničník rumelský 1 500,-
Campanula abietina Griseb. – zvonček jedľový 1 100,-
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. – zvonček veľkoklasý 1 500,-
Campanula rapunculus L. – zvonček repkový 1 100,-
Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych – zvonček hrubokoreňový 1 100,-
Campanula xylocarpa Kovanda – zvonček tvrdoplodý 800,-
Camphorosma annua Pall. – gáfrovka ročná 2 000,-
Cardamine dentata Schult. – žerušnica zúbkatá 1 100,-
Cardamine parviflora L. – žerušnica malokvetá 2 000,-
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek – žerušničník Hallerov 1 500,-
Carex atrofusca Schkuhr – ostrica čiernohnedá 2 000,-
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. – ostrica Bigelova 1 500,-
Carex brevicollis DC. – ostrica krátkoklasá 2 000,-
Carex diandra Schrank – ostrica oblastá 1 100,-
Carex dioica L. – ostrica dvojdomá 1 500,-
Carex divisa Huds. – ostrica delená 2 000,-
Carex fritschii Waisb. – ostrica Fritschova 1 100,-
Carex halleriana Asso – ostrica alpínska 1 500,-
Carex hartmanii Cajander – ostrica Hartmanova 1 100,-
Carex chordorrhiza L. f. – ostrica výbežkatá 2 000,-
Carex lasiocarpa Ehrh. – ostrica plstnatoplodá 1 100,-
Carex limosa L. – ostrica barinná 2 000,-
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen – ostrica chudobná vrchovisková 1 500,-
Carex parviflora Host – ostrica malokvetá 2 000,-
Carex pauciflora Lightf. – ostrica málokvetá 2 000,-
Carex pediformis C. A. Mey. – ostrica labkatá 1 100,-
Carex pulicaris L. – ostrica blšná 1 500,-
Carex rupestris All. – ostrica skalná 1 500,-
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – ostrica ražná 1 500,-
Carex umbrosa Host – ostrica tôňomilná 1 100,-
Carex viridula Michx. – ostrica Oederova 1 500,-
Carpesium cernuum L. – dvojzubec ovisnutý 1 500,-
Carthamus lanatus L. – požlt vlnatý 1 500,-
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – odemka vodná 1 100,-
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner – zemežlč pobrežná slatinná 2 000,-
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – zemežlč spanilá 800,-
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – prilbovka biela 300,-
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – prilbovka dlholistá 500,-
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – prilbovka červená 500,-
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – hlavinka sedmohradská 800,-
Cerastium alpinum L. – rožec alpínsky 2 500,-
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó – rožec roľný žľaznatý 800,-
Cerastium carinthiacum Vest – rožec širokolistý 1 100,-
Cerastium uniflorum Clairv. – rožec jednokvetý 2 000,-
Ceratophyllum submersum L. – rožkatec pohrúžený 500,-
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač – voskovka holá tatranská 1 500,-
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó – ceterak Jávorkov 2 500,-
Cirsium brachycephalum Jur. – pichliač úzkolistý 1 100,-
Cirsium waldsteinii Rouy – pichliač Waldsteinov 1 100,-
Cladium mariscus (L.) Pohl – marica pílkatá 4 000,-
Cleistogenes serotina (L.) Keng – dvojradovec neskorý 500,-
Clematis alpina (L.) Mill. – plamienok alpínsky 300,-
Clematis integrifolia L. – plamienok celistvolistý 300,-
Coeloglossum viride (L.) Hartm. – vemenníček zelený 500,-
Cochlearia pyrenaica DC. – lyžičník pyrenejský 1 100,-
Cochlearia tatrae Borbás – lyžičník tatranský 1 100,-
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – koleant útly 2 500,-
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. – jesienka piesočná 5 000,-
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál – nevädzník bádenský 1 100,-
Colymbada sadleriana (Janka) Holub – nevädzník panónsky 1 500,-
Comarum palustre L. – nátržnica močiarna 500,-
Conioselinum tataricum Hoffm. – šabrina pošvatá 800,-
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – konringia rakúska 3 000,-
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó – ostrôžka poľná metlinatá 1 500,-
Convolvulus cantabrica L. – pupenec kantabrijský 2 500,-
Corallorhiza trifida Châtelain – koralica lesná 500,-
Corispermum marschallii Steven – plošticosemä Marschallovo 1 500,-
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. – plošticosemä lesklé 2 000,-
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl – kručinkovec položený 800,-
Corydalis capnoides (L.) Pers. – chochlačka žltobiela 1 500,-
Crambe tataria Sebeók – katran tatársky 2 500,-
Crataegus lindmanii Hrabětová – hloh Lindmanov 800,-
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch – škarda alpská 1 500,-
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch – škarda panónska 2 000,-
Crepis pulchra L. – škarda úhľadná 1 500,-
Crepis sibirica L. – škarda sibírska 2 000,-
Crocus heuffelianus Herb. – šafran karpatský 300,-
Crupina vulgaris Cass. – krupinka obyčajná 1 500,-
Crypsis aculeata (L.) Aiton – skrytka ostnatá 2 000,-
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. – kučeravec čiarkovitý 5 000,-
Cyclamen fatrense Halda et Soják – cyklámen fatranský 3 000,-
Cypripedium calceolus L. – črievičník papučkový 3 000,-
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó – vstavačovec krvavočervený 7 000.-
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. – vstavačovec vresoviskový 4 000,-
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – vstavačovec Fuchsov 500,-
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos – vstavačovec Fuchsov Soóov 2 000,-
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – vstavačovec strmolistý 1 500,-
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó – vstavačovec strmolistý krvavý 2 500,-
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó – vstavačovec strmolistý neskorý 2 500,-
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó – vstavačovec laponský 2 000,-
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – vstavačovec škvrnitý 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó – vstavačovec škvrnitý mokraďný 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó – vstavačovec škvrnitý Schurov 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó – v. škvrnitý sedmohradský 4 000,-
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. – vstavačovec májový 300,-
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub – vstavačovec bledožltý 7 000,-
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – vstavačovec bazový 500,-
Danthonia alpina Vest – plevnatec alpínsky 1 100,-
Daphne arbuscula Čelak. – lykovec muránsky 5 000,-
Daphne cneorum L. – lykovec voňavý 800,-
Delphinium elatum L. – stračonôžka vysoká 500,-
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax – stračonôžka tatranská 1 100,-
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev – chryzantéma pieninská 3 000,-
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. – klinček bradatý nakopený 800,-
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz – klinček kopcový holý 1 500,-
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus – klinček kopcový pravý 800,-
Dianthus glacialis Haenke – klinček ľadovcový 800,-
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. – klinček lesklý 1 500,-
Dianthus praecox Kit. – klinček včasný 800,-
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová – klinček včasný Lumnitzerov 800,-
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová – klinček včasný nepravý 800,-
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. – klinček neskorý 1 100,-
Dianthus superbus L. – klinček pyšný 1 100,-
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. – klinček pyšný alpský 800,-
Dictamnus albus L. – jasenec biely 300,-
Dichostylis micheliana (L.) Nees – trojradovka hlávkatá 1 500,-
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – plavúnik alpínsky 800,-
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – plavúnik sploštený 800,-
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub – plavúnik Isslerov 2 000,-
Doronicum hungaricum Rchb. f. – kamzičník podlhovastolistý 2 000,-
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre – kamzičník chlpatý 500,-
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann – chudôbka vždyzelená Beckerova 2 000,-
Draba fladnizensis Wulfen – chudôbka bledožltá 2 000,-
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek – chudôbka drsnoplodá Klášterského 3 500,-
Draba muralis L. – chudôbka múrová 500,-
Draba pacheri Stur – chudôbka štajerská 1 500,-
Draba siliquosa M. Bieb. – chudôbka kaukazská 2 000,-
Draba tomentosa Clairv. – chudôbka plstnatá 1 500,-
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakúsky 3 000,-
Drosera anglica Huds. – rosička anglická 3 000,-
Drosera rotundifolia L. – rosička okrúhlolistá 800,-
Dryas octopetala L. – dryádka osemlupienková 800,-
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – papraď hrebenatá 1 100,-
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman – ježibaba belasá rusínska 2 000,-
Echium italicum L. – hadinec taliansky 1 100,-
Echium russicum J. F. Gmel. – hadinec červený 1 500,-
Elatine alsinastrum L. – elatinka kuričkovitá 1 500,-
Elatine hungarica Moesz – elatinka maďarská 2 000,-
Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann – elatinka pieprová rovnosemenná 2 000,-
Elatine triandra Schkuhr – elatinka trojtyčinková 2 000,-
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch – bahnička kranská 1 500,-
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – bahnička málokvetá 800,-
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch – ostrička myšia 2 000,-
Ephedra distachya L. – chvojník dvojklasý 3 000,-
Epipactis albensis Nováková et Rydlo – kruštík neskorý 3 000,-
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser – kruštík tmavočervený 300,-
Epipactis distans C. Arvet-Touvet – kruštík oddialený 2 500,-
Epipactis futakii Mereďa et Potůček – kruštík Futákov 3 000,-
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele – kruštík Greuterov 3 000,-
Epipactis komoricensis Mereďa – kruštík komorický 1 500,-
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery – kruštík úzkopyskový 1 100,-
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – kruštík drobnolistý 500,-
Epipactis muelleri Godfery – kruštík rožkatý 500,-
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel – kruštík prehliadaný 1 100,-
Epipactis nordeniorum Robatsch – kruštík Nordenových 3 000,-
Epipactis palustris (L.) Crantz – kruštík močiarny 1 100,-
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger – kruštík piačenský 5 000,-
Epipactis pontica Taubenheim – kruštík pontický 1 100,-
Epipactis pseudopurpurata Mereďa – kruštík útly 2 000,-
Epipactis purpurata Sm. – kruštík modrofialový 1 100,-
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch – kruštík Tallosov 3 000,-
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – sklenobyľ bezlistá 5 000,-
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – milota chlpatá 1 100,-
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. – stepnatka úzkolistá 2 000,-
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. – turica uhorská 800,-
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth – páperník štíhly 1 500,-
Eriophorum vaginatum L. – páperník pošvatý 1 500,-
Erodium ciconium (L.) L’ Hér. – bocianik stepný 2 000,-
Eryngium planum L. – kotúč modrastý 800,-
Erysimum crepidifolium Rchb. – horčičník škardolistý 1 100,-
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás – horčičník karpatský 1 500,-
Erythronium dens-canis L. – kandík psí 3 000,-
Euphrasia exaristata Smejkal – očianka bezosťová 2 000,-
Euphrasia micrantha Rchb. – očianka drobnokvetá 2 000,-
Euphrasia pectinata Ten. – očianka hrebenitá 2 000,-
Euphrasia slovaca subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál – o. slovenská podhorská 1 100,-
Euphrasia stipitata Smejkal – očianka stopkatá 1 100,-
Ferula sadleriana Ledeb. – feruľa Sadlerova 3 000,-
Festuca dominii Krajina – kostrava Dominova 1 100,-
Festuca saxatilis Schur – kostrava skalná 1 100,-
Filago lutescens Jord. – bielolist žltkastý 1 100,-
Filago vulgaris Lam. – bielolist obyčajný 1 100,-
Fritillaria meleagris L. – korunkovka strakatá 1 500,-
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – devätorka rozprestretá 800,-
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. – krivec český 1 500,-
Gagea minima (L.) Ker Gawl. – krivec najmenší 1 500,-
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – krivec nízky 1 100,-
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. – krivec tulcový 1 100,-
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees – hviezdovec sivý 2 000,-
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees – hviezdovec bodkovaný 1 500,-
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. – parížsky hladkoplodý 2 000,-
Galium tenuissimum M. Bieb. – lipkavec najtenší 2 000,-
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. – sezelovka smldníkovitá 2 000,-
Gentiana clusii Perr. et Songeon – horec Clusiov 500,-
Gentiana frigida Haenke – horec ľadový 800,-
Gentiana nivalis L. – horec snežný 500,-
Gentiana pneumonanthe L. – horec pľúcny 1 100,-
Gentiana punctata L. – horec bodkovaný 800,-
Gentianella tenella (Rottb.) Börner – horcovka útla 500,-
Gladiolus imbricatus L. – mečík škridlicovitý 800,-
Gladiolus palustris Gaudin – mečík močiarny 2 000,-
Glaux maritima L. – sivuľka prímorská 2 000,-
Globularia cordifolia L. – guľôčka srdcovitolistá 800,-
Gnaphalium luteoalbum L. – paplesnivček žltobiely 800,-
Goodyera repens (L.) R. Br. – smrečinovec plazivý 800,-
Gratiola officinalis L. – graciola lekárska 800,-
Groenlandia densa (L.) Fourr. – červenačka hustolistá 2 000,-
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – päťprstnica obyčajná 300,-
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – päťprstnica hustokvetá 2 000,-
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – päťprstnica voňavá 500,-
Gypsophila fastigiata L. – gypsomilka zväzkovitá 1 100,-
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Domin – g. zväzkovitá piesočná 1 100,-
Gypsophila paniculata L. – gypsomilka metlinatá 1 100,-
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – sekernica tmavá 500,-
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. – bahienka psiarkovitá 1 500,-
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. – bahienka šašinovitá 1 500,-
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. – čemerica purpurová 1 100,-
Herminium monorchis (L.) R. Br. – trčuľa jednohľuzá 5 000,-
Herniaria incana Lam. – prietržník sivý 2 000,-
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák – večernica slovenská 2 000,-
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. – jastrabník chlpatý 2 000,-
Hierochloe repens (Host) P. Beauv. – tomkovica plazivá 800,-
Himantoglossum adriaticum H. Baumann – jazýčkovec jadranský 4 000,-
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – jazýčkovec východný 5 000.-
Hippocrepis emerus (L.) Lassen – podkovka ľúba 2 000,-
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin – prasličkovka pestrá 1 100,-
Hippuris vulgaris L. – truskavec obyčajný 1 100,-
Hordeum geniculatum All. – jačmeň tuhoštetinatý 2 000,-
Hottonia palustris L. – perutník močiarny 1 100,-
Hydrocotyle vulgaris L. – pupkovník obyčajný 1 500,-
Hypericum elegans Stephan ex Willd. – ľubovník ozdobný 2 000,-
Chamorchis alpina (L.) Rich. – vstaváčik alpínsky 3 000,-
Chenopodium foliosum (Moench) Asch. – mrlík mnoholistý 2 000,-
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton – zimoľub okolíkatý 1 500,-
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – zlatofúz južný 500,-
Illecebrum verticillatum L. – nechtovec praslenatý 2 000,-
Inula germanica L. – oman nemecký 800,-
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek – oman vŕbolistý drsný 1 500,-
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják – oman vŕbolistý piesočný 2 000,-
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi – kosatec bezlistý uhorský 2 000,-
Iris arenaria Waldst. et Kit. – kosatec piesočný 2 000,-
Iris graminea L. – kosatec trávolistý 1 500,-
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó – trávolistý pašachorový 1 500,-
Iris pumila L. – kosatec nízky 800,-
Iris sibirica L. – kosatec sibírsky 1 100,-
Iris spuria L. – kosatec pochybný 2 000,-
Iris variegata L. – kosatec dvojfarebný 1 100,-
Isatis campestris Steven ex DC. – farbovník poľný 1 500,-
Isatis maeotica DC. – farbovník azovský 1 500,-
Isatis praecox Kit. ex Tratt. – farbovník včasný 2 000,-
Isolepis setacea (L.) R. Br. – škripík štetinatý 1 500,-
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. – sitina ostrokvetá 2 000,-
Juncus atratus Krock. – sitina černastá 800,-
Juncus bulbosus L. – sitina cibuľkatá 2 000,-
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. – sitina cibuľkatá Kochova 2 000,-
Juncus capitatus Weigel – sitina hlavičkatá 2 000,-
Juncus castaneus Sm. – sitina gaštanovohnedá 2 500,-
Juncus gerardii Loisel. – sitina Gerardova 1 500,-
Juncus sphaerocarpus Nees – sitina guľatoplodá 2 000,-
Juncus subnodulosus Schrank – sitina pošvatá 1 500,-
Juncus triglumis L. – sitina trojplevová 1 500,-
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó – sinokvet mäkký veľkoúborový 1 500,-
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack – turička jednoduchá 2 000,-
Koeleria tristis Domin – ometlina smutná 800,-
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek – lýrovka obyčajná prostredná 500,-
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. – hrachor mliečny 800,-
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. – hrachor hladký 1 100,-
Lathyrus nissolia L. – hrachor trávolistý 800,-
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková – hrachor trávolistý Futákov 1 500,-
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják – hrachor trávolistý páperistý 800,-
Lathyrus palustris L. – hrachor močiarny 1 100,-
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – hrachor panónsky 1 500,-
Lathyrus pisiformis L. – hrachor hrachovitý 2 000,-
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch – hrachor sedmohradský 2 000,-
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. – hrachor benátsky 2 000,-
Ledum palustre L. – rojovník močiarny 2 000,-
Leontopodium alpinum Cass. – plesnivec alpínsky 1 100,-
Lepidium perfoliatum L. – žerucha prerastenolistá 500,-
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev – králik neskorý 2 000,-
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz – bleduľa jarná karpatská 1 500,-
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. – jazyčník sivý 2 500,-
Ligularia sibirica (L.) Cass. – jazyčník sibírsky 2 500,-
Lilium bulbiferum L. – ľalia cibuľkonosná 800,-
Limodorum abortivum (L.) Sw. – modruška pošvatá 3 000,-
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó – limonka Gmelinova uhorská 2 500,-
Linaria alpina (L.) Mill. – pyštek alpínsky 2 000,-
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés – pyštek taliansky 1 500,-
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás – lindernia puzdierkatá 2 000,-
Linnaea borealis L. – linnéovka severná 3 000,-
Linum hirsutum L. – ľan chlpatý 1 100,-
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó – ľan chlpatý hladkastý 2 000,-
Linum perenne L. – ľan trváci 1 500,-
Linum trigynum L. – ľan trojbliznový 2 000,-
Liparis loeselii (L.) Rich. – hľuzovec Loeselov 7 000,-
Listera cordata (L.) R. Br. – bradáčik srdcovitolistý 2 000,-
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes – litodora lesklá
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – skalienka ležatá 2 000,-
Lonicera alpigena L. – zemolez alpínsky 2 000,-
Lotus uliginosus Schkuhr – ľadenec barinný 800,-
Lycopodiella inundata (L.) Holub – plavúnec zaplavovaný 2 000,-
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze – vranček švajčiarsky 1 100,-
Lycopodium annotinum L. – plavúň pučivý 300,-
Lycopodium clavatum L. – plavúň obyčajný 300,-
Lychnis coronaria (L.) Desr. – kukučka vencová 800,-
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. – vrbica drobná 2 000,-
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – trčníček jednolistý 3 000,-
Marsilea quadrifolia L. – marsilea štvorlistá 1 100,-
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – perovník pštrosí 800,-
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – lucerna tesálska 1 100,-
Medicago rigidula (L.) All. – lucerna tvrdá 2 000,-
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. – čermeľ český 1 500,-
Melica altissima L. – mednička najvyššia 1 500,-
Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá 500,-
Minuartia glaucina Dvořáková – kurička sivastá 2 000,-
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen – kurička klbkatá 1 500,-
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. – kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. – kurička lepkavá 1 500,-
Montia arvensis Wallr. – zdrojovka roľná 1 500,-
Montia hallii (A. Gray) Greene – zdrojovka pobrežná 1 100,-
Muscari neglectum Guss. ex Ten. – modrica nebadaná 500,-
Myriophyllum verticillatum L. – stolístok praslenatý 1 100,-
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon – nadutec nafúknutý 2 000,-
Najas minor All. – riečňanka menšia 500,-
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – bazanovec kytkový 2 000,-
Nigritella nigra (L.) Rchb. f. – tmavohlávka čierna 2 000,-
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. – kuklička plazivá 500,-
Nuphar lutea (L.) Sm. – leknica žltá 500,-
Nymphaea alba L. – lekno biele 800,-
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze – leknovec štítnatý 1 500,-
Oenanthe banatica Heuff. – halucha banátska 1 500,-
Oenanthe silaifolia M. Bieb. – halucha siličkolistá 1 100,-
Oenanthe stenoloba Schur – halucha úzkolistá 800,-
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. – plesnivček vápencový 2 000,-
Onobrychis montana DC. – vičenec horský 2 000,-
Ononis pusilla L. – ihlica nízka 2 000,-
Onosma arenaria Waldst. et Kit. – rumenica piesočná 2 000,-
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert – r. nepravá bradavičnatá 1 500,-
Onosma tornensis Jáv. – rumenica turnianska 7 000,-
Onosma visianii Clementi – rumenica Visianiho 1 500,-
Ophioglossum vulgatum L. – hadivka obyčajná 1 100,-
Ophrys apifera Huds. – hmyzovník včelovitý 5 000,-
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter – hmyzovník čmeľovitý 5 000,-
Ophrys holubyana András. – hmyzovník Holubyho 6 000,-
Ophrys insectifera L. – hmyzovník muchovitý 1 100,-
Ophrys sphegodes Mill. – hmyzovník pavúkovitý 7 000,-
Orchis coriophora L. – vstavač ploštičný 5 000,-
Orchis elegans Heuff. – vstavač úhľadný 5 000,-
Orchis mascula (L.) L. – vstavač mužský 1 500,-
Orchis militaris L. – vstavač vojenský 1 500,-
Orchis morio L. – vstavač obyčajný 800,-
Orchis pallens L. – vstavač bledý 500,-
Orchis palustris Jacq. – vstavač močiarny 5 000,-
Orchis purpurea Huds. – vstavač purpurový 1 100,-
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch – vstavač Spitzelov 5 000,-
Orchis tridentata Scop. – vstavač trojzubý 2 000,-
Orchis ustulata L. – vstavač počerný 2 000,-
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka – vstavač počerný letný 1 500,-
Orobanche alsatica Kirschl. – záraza alsaská 2 000,-
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin – záraza šupinatá 2 000,-
Orobanche coerulescens Stephan – záraza modrastá 2 000,-
Orobanche gracilis Sm. – záraza útla 1 100,-
Orobanche picridis F. W. Schultz – záraza horčíková 1 500,-
Orobanche teucrii Holandre – záraza hrdobarková 2 000,-
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – kľukva drobnoplodá 1 500,-
Oxycoccus palustris Pers. – kľukva močiarna 1 100,-
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál – ostropysk poľný tatranský 800,-
Oxytropis carpatica R. Uechtr. – ostropysk karpatský 1 100,-
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch – ostropysk Hallerov 800,-
Oxytropis pilosa (L.) DC. – ostropysk chlpatý 1 100,-
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub – čremcha obyčajná skalná 1 100,-
Papaver dubium L. – mak pochybný 2 000,-
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. – mak tatranský 1 100,-
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae – mak tatranský veľkofatranský 3 000,-
Pedicularis comosa L. – všivec chochlatý 2 000,-
Pedicularis hacquetii Graf – všivec karpatský 800,-
Pedicularis oederi Vahl – všivec Oederov 800,-
Pedicularis palustris L. – všivec močiarny 500,-
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – všivec žezlovitý 2 500,-
Pedicularis sylvatica L. – všivec lesný 800,-
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. – skalokráska pyrenejská 2 000,-
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. – smldník piesočný 3 000,-
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel – zárazovec piesočný 1 500,-
Phlomis tuberosa L. – sápa hľuznatá 800,-
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. – chvostovec panónsky 1 500,-
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – jazyk jelení 500,-
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják – chlpánik Guthnickov 2 000,-
Pinguicula alpina L. – tučnica alpínska 500,-
Pinguicula vulgaris L. – tučnica obyčajná 1 100,-
Pinus cembra L. – borovica limbová (limba) 500,-
Plantago altissima L. – skorocel najvyšší 800,-
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó – skorocel černastý karpatský 800,-
Plantago maritima L. – skorocel prímorský 800,-
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. – skorocel tenkokvetý 1 500,-
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – vemenník zelenkastý 500,-
Poa granitica Braun-Blanq. – lipnica žulová 1 100,-
Poa margilicola Bernátová et Májovský – lipnica slieňomilná 5 000,-
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch – lipnica osobitá 5 000,-
Podospermum laciniatum (L.) DC. – hadokoreň strapatý 2 000,-
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. – stavikrv piesočný 1 500,-
Polygonum bellardii All. – stavikrv Bellardov 2 000,-
Polypodium interjectum Shivas – sladič pílkovitý 1 500,-
Polypodium ×mantoniae Rothm. – sladič Mantonovej 800,-
Potamogeton acutifolius Link – červenavec ostrolistý 800,-
Potamogeton alpinus Balb. – červenavec alpínsky 1 500,-
Potamogeton gramineus L. – červenavec trávolistý 1 100,-
Potentilla micrantha Ramond ex DC. – nátržník drobnokvetý 1 500,-
Potentilla patula Waldst. et Kit. – nátržník rozložitý 1 500,-
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. – nátržník odnožený 2 000,-
Potentilla rupestris L. – nátržník skalný 1 100,-
Primula auricula L. – prvosienka holá 500,-
Primula farinosa L. – prvosienka pomúčená 800,-
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz – prvosienka dlhokvetá plocholistá 2 000,-
Primula minima L. – prvosienka najmenšia 800,-
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják – žeruška alpínska pochybná 1 500,-
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček – veronikovec sivý bledý 2 000,-
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve – bieloprst belavý 2 000,-
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. – steblovec močiarny 1 500,-
Pulegium vulgare Mill. – mäta sivá 800,-
Pulmonaria angustifolia L. – pľúcnik úzkolistý 1 100,-
Pulsatilla grandis Wender. – poniklec veľkokvetý 800,-
Pulsatilla patens (L.) Mill. – poniklec otvorený 1 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický – poniklec lúčny český 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó – poniklec lúčny maďarský 5 000,-
Pulsatilla slavica G. Reuss – poniklec slovenský 500,-
Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová – poniklec prostredný 500,-
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. – poniklec jarný 2 000,-
Pulsatilla zimmermannii Soó – poniklec Zimmermannov 5 000,-
Pycreus flavescens (L.) Rchb. – šachorec žltkastý 1 100,-
Pyrola carpatica Holub et Křísa – hruštička karpatská 1 100,-
Pyrola chlorantha Sw. – hruštička zelená 800,-
Pyrus nivalis Jacq. – hruška snežná 1 500,-
Quercus frainetto Ten. – dub balkánsky 800,-
Quercus pedunculiflora K. Koch. – dub sivý 800,-
Radiola linoides Roth – ľanček ľanovitý 2 000,-
Ranunculus alpestris L. – iskerník alpínsky 300,-
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín – iskerník vysokotatranský 2 000,-
Ranunculus carpaticus Herbich – iskerník karpatský 2 000,-
Ranunculus glacialis L. – iskerník ľadovcový 500,-
Ranunculus lateriflorus DC. – iskerník bočnokvetý 1 500,-
Ranunculus lingua L. – iskerník veľký 1 100,-
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. – iskerník odnožený 2 000,-
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – iskerník mnoholistý 2 000,-
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. – iskerník trpasličí 1 500,-
Ranunculus reptans L. – iskerník zakoreňujúci 2 000,-
Ranunculus thora L. – iskerník obličkolistý 1 100,-
Reseda phyteuma L. – rezeda veľkokališná 800,-
Rhamnus saxatilis Jacq. – rešetliak skalný 1 500,-
Rhinanthus rumelicus Velen. – štrkáč rumelský 1 500,-
Rhynchospora alba (L.) Vahl – ostroplod biely 1 500,-
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. – roripa pyrenejská 1 100,-
Rosa arvensis Huds. – ruža roľná 2 000,-
Rosa glauca Pourr. – ruža sivá 1 500,-
Ruscus hypoglossum L. – listnatec jazykovitý 1 500,-
Salix alpina Scop. – vŕba alpínska 500,-
Salix hastata L. – vŕba oštepovitolistá 500,-
Salix helvetica Vill. – vŕba švajčiarska 800,-
Salix herbacea L. – vŕba bylinná 500,-
Salix kitaibeliana Willd. – vŕba Kitaibelova 1 100,-
Salix myrtilloides L. – vŕba čučoriedkovitá 2 000,-
Salix phylicifolia L. – vŕba bobkolistá 800,-
Salix repens L. – vŕba plazivá 300,-
Salix reticulata L. – vŕba sieťkovaná 300,-
Salix retusa L. – vŕba tupolistá 800,-
Salix rosmarinifolia L. – vŕba rozmarínolistá 500,-
Salix starkeana Willd. – vŕba sivozelená 2 000,-
Salvia aethiopis L. – šalvia etiópska 1 500,-
Salvinia natans (L.) All. – salvínia plávajúca 500,-
Saussurea alpina (L.) DC. – pabodliak alpínsky 800,-
Saussurea discolor (Willd.) DC. – pabodliak rôznofarebný 500,-
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. – pabodliak nízky 800,-
Saxifraga carpatica Sternb. – lomikameň karpatský 300,-
Saxifraga cernua L. – lomikameň ovisnutý 2 000,-
Saxifraga mutata – lomikameň pozmenený 2 000,-
Saxifraga retusa Gouan – lomikameň zahnutolistý 800,-
Saxifraga wahlenbergii Ball – lomikameň trváci 500,-
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa – vratičník mnohozárezový 1 500,-
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty – scila severná bukovská 1 500,-
Scilla vindobonensis Speta – scila viedenská 300,-
Scleranthus perennis L. – sklerant trváci 1 100,-
Scorzonera parviflora Jacq. – hadomor maloúborový 1 100,-
Scorzonera purpurea L. – hadomor purpurový 800,-
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. – hadomor ružový 2000,-
Scrophularia vernalis L. – krtičník jarný 800,-
Scutellaria altissima L. – šišak najvyšší 1 500,-
Sedum annuum L. – rozchodník ročný 1 100,-
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman – starček abrotanolistý karpatský 800,-
Senecio doria L. – starček zlatožltý 1 500,-
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et Martens – s. erukolistý úzkolistý 1 100,-
Senecio paludosus L. – starček barinný 1 100,-
Senecio sarracenicus L. – starček poriečny 800,-
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. – starček tôňomilný 800,-
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. – kosienka karbincolistá 2 000,-
Seseli pallasii Besser – sezel pestrý 800,-
Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl – ostrevka karpatská 2 000,-
Scheuchzeria palustris L. – blatnica močiarna 2 000,-
Schoenoplectus supinus (L.) Palla – škripinec nízky 2 000,-
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla – škripinec trojhranný 2 000,-
Schoenus ferrugineus L. – šašina hrdzavá 1 500,-
Schoenus nigricans L. – šašina černastá 2 000,-
Silene acaulis (L.) Jacq. – silenka bezbyľová 500,-
Silene borysthenica (Gruner) Walters – silenka dneperská 1 500,-
Silene bupleuroides L. – silenka dlhokvetá 1 500,-
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. – silenka mnohokvetá 1 500,-
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. – silenka ovisnutá pochybná 1 100,-
Sisymbrium austriacum Jacq. – huľavník rakúsky 1 500,-
Smyrnium perfoliatum L. – smyrnium prerastenolisté 1 500,-
Soldanella carpatica Vierh. – soldanelka karpatská 500,-
Soldanella hungarica Simonk. – soldanelka uhorská 500,-
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarov – s. horská pieninská 1 500,-
Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský – jarabina čiernokamenná 1 500,-
Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský – jarabina siná 1 500,-
Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský – jarabina pestrokvetá 1 500,-
Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský – jarabina Hazslinszkého 1 500,-
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz – jarabina mišpuľková 800,-
Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti – jarabina Margittaiho 1 500,-
Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer – jarabina horská 1 500,-
Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová – jarabina pekárovská 1 500,-
Sorbus scepusiensis Kovanda – jarabina spišská 800,-
Sparganium angustifolium F. Michx. – ježohlav úzkolistý 2 000,-
Sparganium natans L. – ježohlav najmenší 1 500,-
Spergula morisonii Boreau – kolenec jarný 1 500,-
Spergula pentandra L. – kolenec päťtyčinkový 1 500,-
Spergularia media (L.) C. Presl – pakolenec obrúbený 2 000,-
Spergularia salina J. Presl et C. Presl – pakolenec slanomilný 1 500,-
Spiraea crenata L. – tavoľník vrúbkovaný 2 000,-
Spiraea salicifolia L. – tavoľník vŕbolistý 800,-
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard – pokrut letný 7 000,-
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – pokrut jesenný 7 000,-
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – šternbergia jesienkovitá 2 500,-
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin – kavyľ piesočný 1 500,-
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – kavyľ chlpatý 1 100,-
Stipa eriocaulis Borbás – kavyľ drsnosteblový 1 100,-
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský – kavyľ drsnosteblový rakúsky 1 100,-
Stipa pulcherrima K. Koch – kavyľ pôvabný 800,-
Stipa smirnovii Martinovský – kavyľ Smirnovov 1 500,-
Stipa tirsa Stev. – kavyľ tenkolistý 1 100,-
Stipa transcarpatica Klokov – kavyľ hrubosteblový euroázijský 1 500,-
Stratiotes aloides L. – rezavka aloovitá 1 100,-
Succisella inflexa (Kluk) Beck – čertkusok prehnutý 800,-
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt – kostihoj český 1 500,-
Symphytum tanaicense Stev. – kostihoj močiarny 1 100,-
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. – syrénia sivá 1 500,-
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – púpava besarábska 1 100,-
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek – púpava západoslovenská 1 500,-
Taraxacum sect. Palustria – púpava močiarna 800,-
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. – púpava neskorá 1 100,-
Taxus baccata L. – tis obyčajný 300,-
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. – tezdálka piesočná 2 000,-
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk – popolavec oranžový 1 100,-
Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub – popolavec dlholistý moravský 1 500,-
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur – popolavec sírovožltý 1 500,-
Teucrium scordium L. – hrdobarka cesnaková 800,-
Teucrium scorodonia L. – hrdobarka páchnuca 1 500,-
Thalictrum simplex L. – žltuška jednoduchá 800,-
Thesium dollineri Murb. – ľanolistník Dollinerov 800,-
Thesium ebracteatum Hayne – ľanolistník bezlistencový 2 500,-
Thlaspi jankae A. Kern. – peniažtek slovenský 2 500,-
Thlaspi montanum L. – peniažtek horský 800,-
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. – mliečnik hranatý 1 500,-
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják – mliečnik Brittingerov 1 500,-
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa – mliečnik sutinový panónsky 800,-
Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke – mliečnik lesklý 1 100,-
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa – m. širokolistý slanomilný 2 000,-
Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa – mliečnik Seguierov menší 1 100,-
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub – mliečnik Sojákov 1 500,-
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher – mliečnik huňatý 1 100,-
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. – kosatka nízka 2 000,-
Tordylium maximum L. – zápalička väčšia 1 100,-
Tozzia carpatica Woł. – vrchovka alpínska 1 500,-
Tragus racemosus (L.) All. – ostropleva strapcovitá 1 500,-
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow – kotvica kužeľoplodá 800,-
Trapa natans L. – kotvica plávajúca 1 100,-
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. – pavstavač hlavatý 2 000,-
Tribulus terrestris L. – kotvičník zemný 1 100,-
Trifolium diffusum Ehrh. – ďatelina rozprestretá 2 000,-
Trifolium retusum L. – ďatelina tupolistá 1 500,-
Trifolium romanicum Brandza – ďatelina lupinovitá 2 500,-
Trifolium striatum L. – ďatelina pruhovaná 2 000,-
Trifolium strictum L. – ďatelina tuhá 1 500,-
Triglochin maritima L. – barička prímorská 1 100,-
Trichophorum alpinum (L.) Pers. – páperec alpínsky 2 000,-
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. – páperec trsnatý 2 000,-
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. – páperec nízky 1 500,-
Trinia ucrainica Schischk. – bezobalka Kitaibelova 1 100,-
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – astrička panónska 800,-
Trollius altissimus Crantz – žltohlav najvyšší 300,-
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – turgénia širokolistá 1 100,-
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. – pálka striebristosivá 1 100,-
Urtica kioviensis Rogow. – pŕhľava kyjevská 800,-
Utricularia bremii Heer – bublinatka Bremova 2 000,-
Utricularia intermedia Hayne – bublinatka prostredná 2 000,-
Utricularia minor L. – bublinatka menšia 1 100,-
Utricularia vulgaris L. – bublinatka obyčajná 800,-
Vaccinium uliginosum L. – brusnica barinná 800,-
Valerianella coronata (L.) DC. – valeriánka korunkatá 1 500,-
Valerianella pumila (L.) DC. – valeriánka nízka 1 500,-
Verbascum speciosum Schrad. – divozel úhľadný 1 100,-
Veronica acinifolia L. – veronika dúškovkolistá 2 000,-
Veronica anagalloides Guss. – veronika močiarna 800,-
Veronica jacquinii Baumg. – veronika Jacquinova 1 100,-
Veronica scardica Griseb. – veronika drobnolistá 2 000,-
Veronica scutellata L. – veronika štítovitá 800,-
Veronica urticifolia Jacq. – veronika pŕhľavolistá 1 100,-
Vicia incana Gouan – vika sivá 1 500,-
Vicia sparsiflora Ten. – vika riedkokvetá 1 500,-
Vinca herbacea Waldst. et Kit. – zimozeleň bylinná 1 500,-
Viola alpina Jacq. – fialka alpínska 800,-
Viola ambigua Waldst. et Kit. – fialka premenlivá 1 500,-
Viola dacica Borbás – fialka dácka 1 500,-
Viola elatior Fr. – fialka vyššia 800,-
Viola epipsila Ledeb. – fialka dvojlistá 1 500,-
Viola pumila Chaix – fialka nízka 1 100,-
Viola stagnina Kit. ex Schult. – fialka slatinná 800,-
Vitis sylvestris C. C. Gmel. – vinič lesný 2 000,-
Waldsteinia geoides Willd. – valdštejnka kuklíkovitá 500,-
Waldsteinia teppneri Májovský – valdštejnka Teppnerova 1 500,-
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. – valdštejnka trojpočetná 3 000,-
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský – valdštejnka trojpočetná Magicova 3 000,-
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. – drobuľka bezkoreňová 1 100,-
Woodsia alpina (Bolton) Gray – vudsia alpínska 2 000,-
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub – suchokvietok smradľavý 2 000,-

 

 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2006 (doplnené a prerobené 21.1.2015) http://cezmin.wz.cz