Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov
 

Tuto zprávu můžete šířit v nezměněném podání – Zdenka Blechová http://www.zdenkablechova.cz/

Od roku 1997 do roku 2005 jsme všichni zamýšleli pro sebe to nejlepší

Když mi přišla z Vesmíru tato zpráva, moc jsem ji nechápala. Pochopila jsem jí, když za mnou na čajovnu přišla přítelkyně a říká: „Pomoz mi vybrat relaxační hudbu.“ Říkám jí: „Vyber si sama. Jestli chceš i ti jí přehraji.“ Přítelkyni to moc nebylo, brala to jako nezájem o svoji osobu:„Já bych raději, kdybys mi ji pomohla vybrat.“ „Bude lepší, když si ji vybereš sama.“
Nechci dnes nikomu zasahovat do života a dělat za něj rozhodnutí, co je pro něj správné a co ne a proto nechám svoji přítelkyni rozhodnout samostatně. Je mi i v podstatě jedno, zda si hudbu koupí či nikoliv. Nejde mi dnes již od zisk za každou cenu. Mé srdce už nechce ovládat druhé a vnucovat jim věci ve svůj prospěch. Možná právě v období od roku 1997 – 2005 bych se pro kupujícího přetrhla. Snažila bych se mu vnutit zboží, protože mi to přece přinese peníze. Asi tam byl tenkrát strach, aby měl člověk dost a nyní tam ten strach není a proto člověk nelpí na tom, zda si ten druhý danou věc koupí či nikoliv. Nejhorší na tom všem bylo, že to vypadalo, že to děláte pro druhého a přitom jste to dělali hlavně pro sebe.

Od roku 2005 – 2010 jsme si každý předurčoval tu nejlepší cestu pro naší budoucnost

Proto v tomto období přišlo tolik bolesti, smutku, rozloučeních. Naše duše se připravovala na novou cestu, po které bude kráčet od roku 2011. Koncem roku 2010 toho bylo na každého dost. Tlak se zvyšoval, protože moc času do konce roku nezbývalo. Vše muselo být vyčištěno a připraveno pro nový začátek a tak si každý v těchto pěti letech zvolil svojí cestu, po které bude dál kráčet. Ať už bude další cesta jakákoliv, je pro danou duši ta nejlepší pro její budoucnost. To bychom měli mít na paměti. Vesmír chce jen naše uzdravení a to spočívá ve zbavení se strachu, abychom mohli žít v lásce. Aby se člověk mohl zbavit strachu, musí se naučit odpovědnosti sám k sobě. A tak vám na vaší cestě přeji hodně trpělivosti a úsilí, neboť bez těchto hodnot není možné vítězství. K tomu mě na mé cestě Vesmír neustále nabádal.

Od roku 2011 do roku 2013 heslo Vesmíru zní: Nesu si domů těžce vydělané peníze.

Neděste se. Pro někoho už práce je zábavou a koníčkem a tedy ničím obtížným, ale pro někoho je těžké vykonat něco navíc a práce je pro něho zlem a ne radostí. A proto se někomu bude v tomto období dařit pohodově, už mu práce není přítěží a někdo bude strádat, protože se bude muset naučit k práci přistupovat jinak než přistupoval dosud. Všichni se musíme naučit k tvořivosti přistupovat stejně. Jedině tak se dá uzdravit celá společnost a proto nemějte nic za zlé, ale berte to jako prostředek k tomu, abyste se mohli stát lepšími.

Vesmír říká: Jedna malá částečka dokáže nakazit celý celek

Poselství na rok 2011 – channelingem přijato Zdenkou Blechovou

Ano
V tomto roce budou lidé žít ve větší symbióze než nyní. Uvědomí si, že nelze nic obejít a že je třeba se ke všemu postavit zpříma. Nebude se jim dařit v lásce, protože si budou uvědomovat své chyby a budou se snažit s nimi stále více pracovat. Když s nimi začnou pracovat, začne se jim hroutit svět, neboť dojdou k pochopení, že už nemůžou jednat jako dříve a že se pro ně nyní otevírá něco nového, co musí a co za to stojí následovat. To jim dá větší rozměr a oni se už nebudou chtít vázat jen na jednoho člověka, ale budou si stále více uvědomovat svobodu bytí v každém okamžiku.
Partneři se budou muset podělit o domácí práce, ale jinak si každý bude dělat ostatní věci po svém a už se nebude snažit dělat věci společně jako tomu bylo dosud. Ženy zaujmou ve společnosti pevnější postavení a muži je budou následovat. Stále více mužů si bude uvědomovat hodnotu své ženy a už se nebudou chtít s ní stýkat jen z pozice služby, ale jako s rovnocenným partnerem. To ovšem některé páry vykolejí, protože si nebudou uvědomovat, že takto je vztah zdravější a čistější než neustálým podlézáním a vycházením vstříc požadavkům druhého.
Každý se bude na každého dívat pozornějším okem a nebude mu nic unikat. Už to nepůjde druhé obelstít, ale každý se bude muset zamyslet nad svým jednáním a dávat do všech vztahů čistotu.
Příští rok je hlavně o čistotě vztahů a proto tam, kde ještě čisté vztahy nenastaly, budou muset nastat. V roce 2010 se v lidech něco probouzelo, ale rok 2011 je explozí nových činů, nových myšlenek a tím pádem i nových situací.

Netřeba se bát toho, co přijde, ale je třeba k tomu zaujmout mírumilovný postoj a chápat to jako zdroj mé nové vitality a nového způsobu života. Kdo se bude bránit změně, bude více strčen do situací, ze kterých nebude úniku. Bude se muset rychle rozhlédnout a konat. Kdo nebude konat, bude společnosti na obtíž a společnost ho vyřadí ze svých řad. Už není nač čekat, protože nové zrození a nová doba už klepe na dveře a proto se musí již všichni probudit. Rok 2010 byl probouzením a rok 2011 je probuzením. Je to jako příchod jara, vše kvete a v lidech se probouzí nová síla a vitalita, která je nespoutaná a boří staré kódy chování ještě s větší silou.
V rodinných vztazích bude docházet k nevůli poslouchat stále to samé a lidé se budou od sebe více oddělovat. Už nebude chtít otec následovat matku v jejích požadavcích a děti se budou stále více dávat na stranu otce a matku budou zřít jako vetřelce, který jim brání užívat si svůj život na plno. Matka to špatně ponese, neboť se bude chtít stále více zavděčit, aby si jí všimli a stále více se bude potýkat s nedorozuměním. Až pochopí, že je třeba se dát svojí vlastní cestou a tím pádem nezasahovat rodině do jejího programu a jejich svobodného žití, může se jí začít dařit. Některé ženy už svojí cestu našly, a další ji budou muset hledat. Bude to pro ně možná strastiplná cesta, která jim přinese poznání, že to dítě už o mě nestojí a že já musím stát o sebe.
Děti se budou stále více matkám vzdalovat a to bude matky trápit, neboť se jim nebude dařit zadržet děti doma a také přimět k tomu, aby dělaly co ony chtějí. Matky se budou cítit nenaplněné a povede je to ke zpytování. Může tam přijít smutek, zlost, nenávist, ale všechny tyto kódy, které se objeví, byly dosud skryty a začínají se čistit tím, že vyplouvají na povrch.

Matky se budou učit nebránit svým dětem a ani sobě v uskutečňování svých snů a tužeb. Děti budou více nápomocny otci než matce. Budou učit matku nelpět na rodině a proto musí jít proti ní ne s ní. Tím jedině vede cesta k uzdravení matky, i když bolestná, přesto zázračně uzdravující.
Všechno bude nabývat rychlý spád a někdy se doma situace stanou tak rychle, jak by nikdy nikdo v rodině neočekával. Rodina se bude stále více smiřovat s tím, že už není to co bývalo a že už to nebude a tím více se bude blížit každý v rodině sobě a svým přáním.
Aby se rodina uzdravila a všichni pocítili mírumilovné vztahy, musí se vzdát závislosti a vlastnictví. Lidé se budou uzavírat ve svých domovech a budou vzpomínat na staré časy. Tím, že budou vzpomínat, budou čistit minulost a budou se připravovat na nový život v novém světě. Protože vše se děje nyní a proto i tato vzpomínka bude mít za následek přípravu na nové myšlení, změnu života. Je důležité podvolit se těmto nepříjemným situacím a nebát se je prožít. Tím se rychleji vyčistí podvědomí a vše se může rychleji nastartovat pro nový růst.
Lidé k sobě budou upřímnější a tím se jejich zdraví bude blížit očistě. Tím, že se lidé budou chovat upřímněji, bude se startovat jejich proces uzdravování a lidé se budou uzdravovat.

Už tolik lidí nebude navštěvovat lékaře, ale budou se snažit na sobě zapracovat čímkoliv, ať změnou myšlení, či bylinkami, ale budou stále více vedeni k důvěře ve svůj proces léčení.
Lidé se budou uzdravovat a jejich zdraví bude čím dál lepší. Nejdříve se staré rány dostanou na povrch a proto se může stát, že se zdravotní stav zhorší, ale kdo pochopil, ten se uzdraví, kdo nepochopil, bude muset formou pochopení k uzdravení dojít, protože jiná cesta pro něho nevede.
A proto bylo tolik důležité v roce 2010 nastartovat nový proces, který v roce 2011 vrcholí a v roce 2012 už budou všichni lidé zdraví. Možná se budete muset s některými lidmi rozloučit, ale zase vám do života přijdou jiní lidé zdravější.
Vitalita a zdraví se bude odehrávat i ve více rovinách. Bude to v zaměstnání, v organizacích, ve vztazích. Všude dojde k plodné práci mezi zúčastněnými. Lidé se budou chtít dohodnout a už se nebude stávat, že by jeden chtěl a druhý nechtěl. Naučí se spolupracovat a vycházet si vstříc. Budou se k sobě chovat mile a příjemně. Zmizí lži a přetvářky. Když se někomu nebude něco líbit, řekne to a tím to končí. Ale neznamená to, že se bude tvářit uraženě anebo že už na dotyčného nepromluví.

Kritika, nesváry, hádky se už lidí budou stále méně týkat. Všichni to budou brát jako přirozenou součást života, která mi neublíží, naopak mi pomůže vyjasnit situaci.
Lidé se budou stýkat občas, ale o to intenzivněji spolu prožívat čas. Budou se na sebe těšit a prožívat danou situaci naplno. Už to nebude o množství přátel, ale o srdci a tím i kvalitě přátel. Každý si zvolí pár přátel a nebude se snažit přijímat do svého života za každou cenu další přátele jen proto, že to jsou tví přátelé. Vztahy budou vznikat spontánně, to znamená, že vám najednou někdo bude tak blízký, jako by tu byl odjakživa. Společnost se bude uzdravovat a bude vytvářet společnou rodinu. Není to o množství přátel, ale o tom, že se každý bude všude pohybovat jako doma a všude cítit doma. Už tam nebude strach jít do neznámého prostředí i strach z toho, někam jít sama. Lidé se budou zbavovat strachu a tím budou stále více mít možnost žít svůj život na plno.
V zaměstnání si každý určí svoje priority a ty bude dodržovat. Už to nebude o soucitu a o sounáležitosti, ale o podmíněném výdělku za vykonanou práci. A tak každý si bude uvědomovat své možnosti a dle toho k práci přistupovat. Už to nebude o neodpovědnosti, ale o odpovědnosti každého člověka k tomu, co dělá. Bude vědět, že se nelze na nic a na nikoho vymlouvat, ale že jsem zde sám za sebe jako ostatní.

Výdělky porostou nahoru a to snahou každého člověka dokázat více než umím. Lidé se budou snažit rozvíjet ve všech možných odvětvích. Bude růst touha po poznání nejen v duchovních věcech, ale i v pracovních a proto mnoho lidí bude spět spíše k tvořivosti než ke vztahům.
Lidé si budou uvědomovat, že je tvořit naplňuje více než vztahy a proto se budou spíše ubírat cestou tvořivosti. Přestanou být závislí na vztazích.
Finance porostou a to se bude každému zdát divné. Vždyť jsem tolik nevynaložil a přesto mám dost. Bude to dle nitra každého člověka. Čím čistější nitro, tím více peněz, čím více se snažím ještě na úkor někoho, tím větší úbytek peněz. Lidé si budou uvědomovat, že můžou mít všechno a že na vše mají, což je bude přivádět k tomu, že si přestanou věcí vážit a budou hledat jiné hodnoty. V této fázi je důležité, aby každý nezapomínal na pokoru a nestal se jen poživačným. To by byla jeho cesta do záhuby. Nesmím usnout na vavřínech, musím si uvědomovat vděk za to, co mám a stále to rozvíjet. Nepolevovat.
Hvězdy nám budou nakloněny a budou bdít nad námi všemi ještě ve větší rychlosti vykonaných skutků. Buď přijde rychle odměna nebo pohlavek. Je dobré se spojovat s Vesmírem přes nebe a žádat o správné vedení správnou cestou. Každý může mít pak jistotu, že i to nemilé je mi na mé cestě k užitku. Hvězdy nám budou stále více odpovídat na naše prosby a to takovou rychlostí, že se nestačíme divit. Je dobré nežádat moc, ale zase když potřebuji, si o pomoc říci.

Rok 2011 je rokem splnění přání, protože je to cesta do nových počátků lidstva. Je to jako by vám byl právě rok a vy jste mohli spřádat nové sny a cíle. A tak je zapotřebí v tomto roce se nebát a jít směle za svým cílem a případně požádat hvězdy o pomoc.
Počasí se moc měnit nebude, vše je nyní zastaveno a proto nehrozí žádné velké změny ani kolapsy. Vše se nyní odehrává spíše v novém rozpuku a proto není třeba se bát. Příroda nám dává novou šanci a bude záležet jen na nás jak k ní budeme přistupovat. Dostali jsme zkoušku na rok či dva a dle toho dojde v dalších letech ke změnám v růstu či zániku přírody. Je důležité nevěřit předpovědím, které mají spíše psychologický ráz než ráz pravdy. Je dobré se dívat na přírodu jako na něco živého, co nepodléhá předpovědím a řídí si svůj život sama jako každá bytost. Proto i vy byste neměli dát na předpovědi, ale věřit tomu, že i vy sami si řídíte svůj život. Ranní mlhy a smog bude na zem doléhat stále intenzivněji, ale časem se podaří vědcům vynalézt něco, co změní počasí a ovlivní i růst přírody. Bude to velký pokrok v tom, že lidé se budou zaobírat přírodními jevy a nebudou s nimi již jen hazardovat.

Láska ke všem bytostem a ke všemu – to je motto roku 2011. Kdo už umí cítit, bude tu lásku pociťovat stále intenzivněji a kdo ještě neumí cítit, bude k cítění veden.
Rok 2012 je o zrání a sklízení a proto všechny duše musí v roce 2011 zabrat na své očistě, aby se mohly v roce 2012 s ostatními dušemi vydat do nového světa plného hry, lásky, fantazie, za hranice svých možností. Po roce 2012 nebude nic nemožné, vše se může uskutečňovat, proto se máme na co těšit.
Přeji vám na vaší další cestě k svobodě a lásce bez hranic hodně pokory, aby mohlo přijít i štěstí, které všichni stále hledáme Zdenka Blechová

2 roky do roku 2012 - co o nich říká Východní astrologie

Astrolog Jaromír Voborský Vám nabízí možnost sledovat průběh dokonalé synchronicity vesmíru skrze MOUDRO TAOISTICKÉ ASTROLOGIE. Pojďme nahlédnout na tři roky po sobě jdoucí - počínaje letošním rokem 2010 a konče rokem 2012.

Milé sestřičky a bráškové!

Osobně - aniž bych Vás chtěl předem jakkoliv ovlivňovat - cítím zcela "logickou“ návaznost, jenž nás v dění připravuje na "završení“ Mayského kalendáře v roce uvedeném... Omlouvám se těm, kterým se bude stať zdát obsáhlá - uvedeno je opravdu JEN TO NEJPODSTATNĚJŠÍ...
Hluboké moudro TAO učení se projevuje do symboliky jednotlivých let - "stupňů“, směřující k VĚKU VODNÁŘSKÉMU-,,ZLATÉMU VĚKU..."

ROK 2010 je rokem "BÍLÉHO TYGRA“
- analogické znamení ze západního zvěrokruhu je znamení VODNÁŘE. Tomuto znamení vládne planeta URAN. Všichni dobře víme jak „,radioaktivní“ Uran působí. Je představitelem VYŠŠÍCH ÚROVNÍ VĚDOMÍ, (vyššího "já“) a totálního ROZKLADU všeho starého- přežitého. Umožňuje projev NOVÉMU - VZNIKAJÍCÍMU. "ON“, je revolucionář a je o něm známo,že působí jako ,,blesk z čistého nebe“. Mimo jiné je VODNÁŘ přinašeč MOUDRA a moudro získáváme často skrze "bolestivé“ prožitky...(což se nyní děje).
Tento rok osobně vnímám přesně dle výše uvedené charakteristiky - prudké nečekané změny, záplavy, požáry, polomy, sesuvy půdy, seismická činnost... jde doslova o "převraty“ silně působící na LIDSKÉ PROMĚNY VĚDOMÍ. Je to "čas“, ukazující nám SKUTEČNÉ HODNOTY! Toto "zemětřesení“ lze vysledovat ve všech oblastech lidské činnosti... politika, ekonomika, hospodářství.... Přicházejí VELMI SILNÉ IMPULZY, aby se naše VĚDOMÍ posunulo SPRÁVNÝM SMĚREM - směrem k INTEGRITĚ...
Mnoho z nás prožívá životní krize ("načasované“), abychom se v ten správný okamžik všichni sešli v JEDNOM BODĚ!
Proto má tento rok takovou intenzitu a v současnosti VŠE GRADUJE. Vodnář- "Bílý Tygr“ je nástrojem celoplanetárního očistce a to, jak se říká "z gruntu“! Všichni jsme "propíráni“ - především na CITOVĚ - EMOČNÍCH úrovních, abychom pobrali MOUDRO s VĚDOMÍM HODNOT... Máme se naučit NEZAMĚŇOVAT "pomocné prostředky“ (metrixu) za HODNOTY VZTAHŮ- VLASTNÍHO SVĚTELNÉHO BYTÍ...

Co o tomto roku praví TAO-ASTROLOGIE?
- než na charakteristiku nahlédneme - je dobré vědět pro porovnání, že "BÍLÝ TYGR“ byl vládcem roku 1950-1951 (od února do února). Všichni dobře víme, jak se "padesátá léta“ projevovala - jaké čistky, jaké napětí... i občas jaká bolest byla prožívána... Přirozeně, že nyní je lidstvo vibračně o mnoho výše, ale nejsou si tyto roky BÍLÉHO TYGRA V NĚČEM PODOBNÉ?! Kdo se umí VCÍTIT, jistě nalezne pravdivou odpověď... Padesátá léta byla charakteristická "studenou válkou“.... A hledal se "třídní nepřítel“...V současnosti jde spíše o DUCHOVNÍ KONFLIKT odehrávající se v nás samotných. Je to konflikt SKUTEČNÉ PRAVDY V ČLOVĚKU... s ILUZEMI EGA!!!....

Takže: "TYGR“ - klíčová slova: SÍLA (projevu); ODVAHA ( jít cestou Světelné Pravdy), VŮDCOVSTVÍ...
Rok "Bílého Tygra“: už sám název s přídomkem BÍLÝ něco napovídá o "očistci“ a jeho síle projevu. Tento tygr je představitelem podzimu (padá na zem listí –doba, tlení, rozkladu starého...) a je kovový. KOV, jak známo v živlovém pentagramu představuje orgány PLIC A TLUSTÉHO STŘEVA. Plíce jsou ovládány Lunou = jinem a představují ženský citově-intuitivní princip a zároveň duši člověka. Také se vztahují k DOMOVU a RODINĚ.Vše jmenované se skutečně velmi intenzivně řeší. PLÍCE nás spojují "s vnějším světem“- s celým vesmírem A SPOJOVÁNÍ JE TÉMA DNE! Tlusté střevo (jang) je představitelem imunity = jak jsme odolní vůči nemocem, čili, jak jsme v rovnováze! (Váhy – Venuše = LÁSKA). Zároveň úkolem tlustého střeva je: ODDĚLOVÁNÍ ČISTÉHO OD NEČISTÉHO!!... a PŘESNĚ O TOMTO SE V NAŠICH VĚDOMÍCH HRAJE! Toto je od člověka "Syna“ požadováno!
TOTO, je onen "OČISTEC“, kterým všichni procházíme....
Čínský Bůh hojnosti jezdí na Tygrovi, neboť Tygr přináší štěstí (skrze očistu - logicky přijde...) Tygr = vyšší vědomí "ZAHÁNÍ ZLODĚJE“ (jistě asi víme co je tímto ,,myšleno,,)- dále "ZAHÁNÍ ZLÉ DUCHY“ (rovněž snadno pochopitelné...) a také "OCHRAŇUJE PŘED POŽÁREM“(nekontrolovatelný JANG- excesy EGA...)
Rok Tygra je rokem bouřlivé kreativity, smělosti, progrese a velkoleposti. VŠECHNY ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI SE ZNĚKOLIKANÁSOBUJÍ!! JE TO DOBA EXTRÉMŮ, NEKLIDU A ROZRUŠENÍ (nápor na CNS, vegetativa... a tyto "spravuje“, kdo jiný než SÁM URAN!- to je ale "náhodička“). Tento rok je příznačný tím, že ty "nejšílenější sny se mohou stát skutečností. LZE OČEKÁVAT MASIVNÍ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY, POLITICKÉ BOUŘE, I VOJENSKÉ PŘEVRATY... "KOV,, totiž ve svém jangovém projevu symbolizuje zbraň!
Rok Bílého Tygra je charakteristický hledáním PRAVDY (lásky), spravedlnosti, nezávislosti, (osvobození od iluzí), pevnou vůlí, přímostí a odhodlanost (nalézt Cestu). Takto se toto znamení stává jedním z nejmocnějších z Taoistického zvěrokruhu. Bílý Tygr miluje svobodu a je velký bojovník - pracuje svědomitě na "dokončení svých úkolů“. NEMÁ POCHOPENÍ "PRO LIDSKÉ SLABOSTI“ (iluze, nešvary...) a vstupuje tam, kde je třeba nasadit odvahu. V roce Tygra přichází ke slovu ZODPOVĚDNOST a TRPĚLIVOST. Je třeba odložit umíněnost a akceptovat NUTNOST ZMĚN = VLASTNÍ TRANSFORMACI. Neměla by se hledat ODPLATA za minulé křivdy ale velkoryse zapomenout.
JEHO "LEKCE“ je o EMOCÍCH!

Po roku Bílého Tygra jenž končí 2.2.2011 "nastupuje“ - přichází ke slovu - dnem 3.2.2011- do 22.1.2012 rok ,,STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE“

ROK STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE

- již samo stříbro je prvkem Lunárním = ženským, jinovým. Má vztah k rodině, domovu, duši, intuici, citu... Kdo pozorně vnímá, zjišťuje, že tento rok řeší podobné ,,atributy“ jako rok předchozí... ALE ZCELA JINÝM ZPŮSOBEM!!
Tento rok Zajíce odpovídá západnímu znamení Ryb.
Klíčová slova: KAMARÁDSTVÍ, DIPLOMACIE, PŘIZPŮSOBIVOST...!
Není úžasné, jak po předchozím doslova bouřlivě-revolučním roku, kdy všichni projdou HLUBOKÝM "OČISTCEM“, nastoupí rok s těmito výše uvedenými kvalitami?! Neumím si představit jak bychom mohli žíti INTEGRITU tohoto roku bez toho, aniž bychom prošli "zemětřesením“ v našich VĚDOMÍCH skrze rok Bílého Tygra!.... Znamení Ryb je symbol nekonečného Oceánu Stvoření, kde vše SVOBODNĚ SDÍLÍ existenci v klidu, v míru, v lásce... Je to znamení, ve kterém přišel Kristus, aby nás učil VZÁJEMNOSTI...
Čím je tento rok "stříbrného zajíce“ charakteristický? Dle legendy jde o Měsíční Bohyni- ochránkyni dětí ("děti Boží“). Zajíc hned po narození, na rozdíl od králíka, má teplý kožíšek ("teplo“) a výtečný zrak ("vhled do věcí“)...něco jako intuici - napojení...
ROK ZAJÍCE je obdobím KLIDU, TICHOSTI, VOLNÉHO ČASU, a ZOTAVENÍ po předchozím roku Tygra. Lidé se mohou těšit uměleckými zážitky, dobrým jídlem, přepychem...(něco jako "roh hojnosti“). Peníze se v tomto roce snadno vydělávají, ale také snadno utrácejí. Je to rok pohodlí, před nastartováním roku následného = "ČERNÉHO DRAKA“. Ve světovém měřítku rok Stříbrného Zajíce přináší DIPLOMATICKÉ, POLITICKÉ A MÍROVÉ DOHODY!!
STŘÍBRNÝ ZAJÍC je "kovový zajíc“ (jako předchozí Bílý Tygr...) ALE JE JINOVÝ na rozdíl od JANG Tygra...Symbolikou je "kotel“ (vnímám grál - duchovní podstatu ,,člověka“).
Kovové vlastnosti jsou: SPRAVEDLIVOST, NEZÁVISLOST, PEVNÁ VŮLE SÍLA, PŘÍTOMNOST (být "teď - a tady“) ODHODLANOST, SOUSTTŘEDĚNOST... K jeho vlastnostem dále patří ODVÁŽNOST a VELKÁ FYZICKÁ SÍLA, jakož i PŘESVĚDČENÍ ("víra“) a ZOTAVUJÍCÍ SCHOPNOST = (REGENERACE - UZDRAVOVÁNÍ). Jeho vlastnosti mu umožňují "vůdcovství“, neboť zde nechybí rozhodnost a CÍLE-VĚDOMOST! Je to "znalec“ se smyslem pro UŠLECHTILÉ a VKUSNÉ. Rozhodně odmítá všechny vulgární projevy. Dokáže se VCIŤOVAT do psychických pochodů lidí... Protože Zajícovou "větví země“ je ,,dřevo“ - a kov se dřevem jsou v konfliktu, bývá Zajíc "blokován“ ve svém EMOCIÁLNÍM a INTELEKTUÁLNÍM rozvoji (budou omezovány negativní emoce a "rozum“ - posílí se CITOVÉ A INTUITIVNÍ kvality člověka), což jest velmi dobré z pohledu kam směřujeme. Proto se budou řešit vnitřní konflikty. Zajíc MUSÍ integrovat do svého charakteru OBOJÍ jak kovové-tak dřevěné kvality! Nejlepším způsobem jak tohoto dosáhnout je:"ZPOMALIT SVŮJ BĚH“!! (zklidnit tempo, zastavit se...nalézt VNITŘNÍ MÍR!...). Má rovněž za úkol nenechat se OVLÁDAT SVÝMI MATERIALSTICKÝMI ambicemi ( matrix- touha vlastnit...). Je třeba ODLOŽIT PESIMISMUS - být optimistou, ve vnitřním Světle- neošklivit si sama sebe.. (jsme přece "DĚTI SVĚTLA!“ Zajícovi prospívá: odložit umíněnost, (modly matrixu) a AKCEPTOVAT NUTNOST ZMĚN! ...s tím, že se přestane lpět na minulosti. Jeho úkolem je nalézt v sobě HARMONII A ROVNOVÁHU = UZDRAVENÍ!...

Následným rokem - po roku Stříbrného Zajíce je "ROK ČERNÉHO DRAKA“
- začíná 23.1.2012 a trvá do 9.2.2013.

Tento rok koresponduje se završením Mayského kalendáře a planetárním přechodem do 5. dimenze...
Klíčová slova: SÍLA ,VÁŠEŇ, CÍL (!)
Drak odpovídá západnímu znamení Skopce (Berana). Toto znamení ,,nastupuje“ okolo 21. března, což jest PRVNÍ JARNÍ DEN!= PŘÍCHOD JARA!- kdy vše skryté-zaseté sémě ze tmy vystupuje a dere se SILOU SVĚTLA na povrch aby se zviditelnilo... Toto činí síla Slunce, která je ŽIVOTNÍ SILOU a v Beranu je POVÝŠENA!! Tato mohutná síla je tudíž ,,hnací silou“ roku Draka- a přináší ,,JARO“- Světelnou obrodu našim bytostem...
Drak na rozdíl od našeho pojetí je v Asijské kultuře velmi pozitivním symbolem - není zlý, ani nepřátelský, ale NAOPAK! Symbolizuje MOUDROST, VZNEŠENOST, BLAHOBYT ,BENEVOLENCI a ŠLECHETNOST. Je nesmírně DUCHOVNÍ - střeží svatyně a chrámy a připisují se mu ,,magické“ (transformační) vlastnosti. (Není náhodou rok 2012 právě o TOMTO?) čínský nebeský drak ochraňuje božstvo na "nebi“. Rok Draka je rokem AMBICÍ, SMĚLOSTI A SÍLY (!)- VŠECHNY UDÁLOSTI GRADUJÍ A NABÝVAJÍ NA INTENZITĚ. Dračí vitalita a energie vyvolávají u lidí nečekaně výrazný optimismus. Rok Draka je ideální rok pro POČÁTEK čehokoliv.Ve světovém měřítku lze očekávat,že tento rok přinese nějaké ZÁSADNÍ "OHLASY“ Z NITRA ZEMĚ! (síla projevu Gáii)...

ČERNÝ DRAK- je VODNÍ - JINOVÝ. Jeho symbolem je: VLNA! (tsunami?) VODA mírní dračí - jinak JANGOVOU povahu. Projevuje se: INTUICE, CITOVOST, SOUCIT, smysl pro DOMOV A RODINU (pro JEDNOTU). Dochází k průniku do hlubokých dimenzí života a prožívání INTENZIVNÍCH CITŮ. Dračí "větví země“- je opět jako předchozí dva roky Tygra a Zajíce- DŘEVO! Jenže ZDE NENÍ ,,KONFLIKTU“! Voda Černého draka DŘEVO vyživuje - dodává mu sílu! Takto vodou sycený Drak dokáže naplnit potřeby nejen své, ale i ostatních. ČERNÝ DRAK je MOCNÝ, VZNEŠENÝ, SMYSLNÝ - DUCHOVNĚ A METAFYZICKY založený.... s TOUHOU RŮST!!! Má pověst "vášnivého milence“ (mystická svatba). Při práci spolehlivě INICUJE a DOKONČUJE ("ZAVRŠENÍ“)- co si předsevzal. Je perfekcionista a nastavuje si vysoké standarty. Průměrnost ho nezajímá! ČERNÝ DRAK se rád ODEVZDÁVÁ KU PROSPĚCHU VŠEOBECNÉHO BLAHA! Je od přirozenosti LASKAVÝ a zřídka kdy neuctivý k druhým. Nezajímá ho, co si "myslí malí lidé“ (nejde o postavení, ale o úroveň vědomí.). ÚKOLEM ČERNÉHO DRAKA JE: "PŘEKONAT STRACH“!!!.... a přesně o TOTO se ZDE hraje! Máme se stát AKTIVNÍMI ÚČASTNÍKY ŽIVOTA...což prozatím není...Jde totiž o žití vlastní SVĚTELNÉ PŘIROZENOSTI - ,,BOŽÍ JISKRY V NÁS“....
...končí výňatek z Taoistické astrologie. Osobně se domnívám, že výše uvedené charakteristiky jednotlivých let na sebe ve ,,vesmírném programu“ docela pěkně navazují a velmi dobře se doplňují.... To je můj pocit, který nemá "za úkol“ovlivnit Vaše VĚDOMÍ, neboť si jistě každý uděláte svůj vlastní „obraz“...

Přeji, aby vše uvedené sloužilo JEN a JEN K UŽITKU a napomohlo odstranit "chmury“ ze současného dění - spíše naopak- pomohlo posílit energii OPTIMISMU.... Prostě, je TO PŘESNĚ TAK, JAK MÁ BÝT!
KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY i "pod mrakem“ Vám všem

Ze Srdce přeje
Jaromír
Email k eventuelním dotazům : voborskyj@atlas.cz


Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu
Vsevjednom.cz

By Cezmín Slovakia 2006 - 2011